Åtta nya fonder i fondutbudet

Vi fortsätter arbetet med att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande. Den 25 januari lanserade vi åtta nya fonder i utbudet för fondförsäkring. Samtidigt flyttas två rekommenderade fonder till det utökade utbudet.

– Vi stärker nu erbjudandet ytterligare genom att utöka fondutbudet med flera nya fonder inom lågrisksegmentet, bland annat med räntefonder med olika inriktningar och karaktär. Vi har successivt förstärkt erbjudandet till fondförsäkringskunderna genom att komplettera med ett utökat fondutbud och genom att göra flera förändringar i fondutbudet. Detta ger våra kunder ytterligare valfrihet och ett ännu bättre erbjudande. Vi kommer att fortsätta göra löpande förändringar i fondutbudet med kundernas bästa för ögonen, säger Jim Rotsman, Produktchef, Affärsenhet Liv.

Fem nya rekommenderade fonder
Vi lanserar nu fem nya fonder som ingår i vårt rekommenderade utbud. Bland annat en ny Japanfond från Baillie Gifford som är en helt ny fondleverantör i vårt utbud. Dessutom lanseras två utländska räntefonder från Neuberger Berman och ytterligare en från BlackRock. Läs mer om fonderna här

Tre nya fonder i utökat utbud
Det utökade utbudet kompletteras med tre nya fonder, en räntefond från Neuberger Berman,en flexibel räntefond från JP Morgan och en ny branschaktiefond med inriktning mot finanssektorn från BlackRock. Läs mer om fonderna här

Två fonder flyttas till utökat utbud
Samtidigt flyttas två rekommenderade fonder till utökat utbud, Skagen Kon-tiki och Bluebay Emerging Market Select. Dessa fonder har inte levt upp till våra förväntningar, bland annat när det gäller avkastning. Som kund kan du fortsätta att spara i fonderna som tidigare.

Om fondutbudet
Fonderna i det rekommenderade utbudet granskas och utvärderas noggrant bland annat utifrån förvaltningsorganisation, avkastning och hållbarhet. Fonderna i det utökade utbudet kvalitetsgranskas och följs upp löpande enligt en förenklad process. 

Vi tillför nya fonder för de kunder som önskar valfrihet. För kunder som är bekväma och inte vill göra några val finns också flera alternativ. Vår nya fondstrategi handlar om att göra det enklare för kunden att göra kloka val samtidigt som vi ger ökad valfrihet.

Nya rekommenderade fonder

Kategori

Baillie Gifford World Wide Japanese

Japan

BlackRock Emerging Markets Local   Currency

Räntefond

Neuberger Berman Emerging Market Hard Currency

Räntefond

Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt

Räntefond

GAM Star Absolute Return

Hedgefond/räntefond

Nya fonder i utökat utbud

 

BlackRock World Financials

Branschfond Finans

JPM Global Bond Opportunities

Räntefond

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market

Räntefond

Fonder som flyttas från rekommenderat till utökat utbud

 

Bluebay Emerging Market Select

Räntefond

Skagen Kon-tiki

Tillväxtmarknader

Några av fonderna återfinns ännu inte i fondlistan men kommer så fort de finns tillgängliga hos Länsförsäkringars leverantör av fondinformationen.

 

Se alla nyheter