Varför förändras priset på din bilförsäkring?

För oss är det viktigt att varje bilägare ska ha ett så rättvist pris på försäkringen som möjligt.

Vi har det senaste året gjort en analys över skadeutvecklingen i olika delar av länet.

Nu har vi justerat priserna så att de på ett bättre sätt speglar våra verkliga skadekostnader. Det innebär att priset på din försäkring kan bli högre eller lägre.

Men priset på din försäkring beror inte bara på var du bor. För att varje bilägare ska ha ett så rättvist pris på försäkringen som möjligt tar vi även hänsyn till faktorer som bilmärke, årsmodell, hur långt du kör och hur gammal du är. Priset blir även högre om du inte har svenskt körkort, eftersom våra analyser visar att skaderisken då är klart högre.

Förutom att vi justerat priset utifrån var du bor så har kostnaderna för att reparera och återställa skadorna ökat rejält. Det är en utveckling som pågått i flera år och vi måste därför ändrat priserna därefter.

Läs mer här

Se alla nyheter