Samarbeten och initiativ

Informationen gäller för Länsförsäkringar Bergslagen

Våra samarbeten

Länsförsäkringar AB deltar i flera initiativ som syftar till att visa vårt ställningstagande som investerare och som möjliggör samarbete med andra investerare i syfte att påverka bolag att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor.

FNs Global Compact Initiative

UN Global compact initiative

Vi har skrivit på FNs Global Compact Initiative vilket är ett av världens större initiativ för företags hållbarhet. Initiativet uppmanar företagen att anpassa sina strategier och verksamheter utifrån tio universella principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption, och vidta åtgärder som bidrar till samhällsutvecklingen.

PRI – Principles for Responsible Investments

PRI – Principles for Responsible Investments logotype

Länsförsäkringar Fondförvaltning skrev under PRI 2013 och hela Länsförsäkringar AB skrev under 2014. Genom att skriva under PRI verkar Länsförsökringar AB för att implementera PRIs sex principer i sin förvaltning. Över 800 investerare globalt stödjer PRI. Genom PRI får Länsförsäkringar möjlighet att samarbeta med andra investerare kring hållbarhetsfrågor.

Montreal Pledge

Montreal Pledge

Länsförsäkringar AB har skrivit under Montreal Pledge som är initiativ där investerare förbinder sig att mäta och redovisa klimatavtrycket i sina investeringar. Montreal Pledge stöds av både Principles for Responsible Investment (PRI) och United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).

GES - Global Engagement Service

VI är deltar i GES Engagement Forum.

GES - Global Engagement Service

GES Engagement Forum är en gemensam samarbetsplatform för aktiva ägare som erbjuds av GES. I GES Engagement Forum arbetar vi tillsammans med institutionella investerare över hela värden för att påverka bolag att agera ansvarsfullt.

Hållbart Värdeskapande

Länsförsäkringar är medlem i Hållbart värdeskapande.

Hållbart Värdeskapande logotyp

Hållbart värdeskapande är ett samarbetsprojekt mellan cirka 20 av Sveriges största investerare. Syftet med projektet är att lyfta betydelsen av att bolagen arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. Investerarna bakom projektet anser att detta är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande i bolagen och för långsiktig finansiell avkastning.

CDP

Länsförsäkringar stödjer CDP.

CDP – Carbon Disclosure Project logotype

CDP är en intresseorganisation som samlar in miljöinformation globalt från företag. Initiativet stöds av över 800 institutionella investerare globalt. Genom dialog med bolag och genom att stödja CDPs arbete vill investerare driva på bolagens transparens och miljöredovisning samt få bolag att arbeta aktivt för att minska miljöpåverkan.

Swesif - Sveriges forum för hållbara investeringar

Swesif logotyp

Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Swesif syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara investeringar. Länsförsäkringar sitter med i Swesifs styrelse.