Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Informationen gäller för Länsförsäkringar Bergslagen

Länsförsäkringar Bergslagens årsredovisning

Årsredovisning 2016

På denna sida publicerar vi alla våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

Ekonomiska nyckeltal

  • Totalt ökade antalet sakförsäkringar med 15 948 under 2016.
  • Bolagetes totala affärsvolym inom bank passerade 23 miljarder kronor under 2016.

Läs hela årsredovisningen 

Tidning om verksamhetsåret

Verksamhetsåret är en populärversion som bjuder på en inblick i vårt arbete, bland annat genom intervjuer med medarbetare och kunder om bolagets verksamhet, utveckling och resultat. Trevlig läsning!

Årsredovisningar från tidigare år

Marknadsandelar, %
Sakförsäkring 2014 2015 2016
Hem 38,5 40,0 41,3
Villa 38,7 39,6 40,9
Företag - byggindustrin  60,2  59,4 59,3
Personbil 34,2 36,4 37,5
Fritidshus 44,6 44,7 44,6
Lantbruk 86,7  86,7 86,7
Företagsmotor 45,3 43,6 41,4

Traktor

 

76,6 76,8 76,0
Livförsäkring   2015 2016
Förvaltat kapital, mkr   8 943 9 433
Antal kunder   56 846 58 074

 

     
Bank   2015 2016
Affärsvolym, mkr   20 612 23 225
Antal kunder   49 126 52 653
       

Om Länsförsäkringar Bergslagen

Vi finns nära dig!

Vem vet ditt bästa, om inte de som står dig närmast? Vi som jobbar på Länsförsäkringar Bergslagen bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta.

Länsförsäkringar Bergslagen är både försäkringsbolaget och banken som kan ordna det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, och inte bara det som har med pengar att göra, utan både och. Allt samlat på ett ställe.

Läs mer om Länsförsäkringar Bergslagen

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete