Länsförsäkringar Fondförvaltning

Senaste finansiella rapporten

Bokslutskommuniké 2017

Länsförsäkringar Fondförvaltning är helägt av Länsförsäkringar Bank. Bolagets resultat redovisas som en del av Länsförsäkringar Banks finansiella rapportering.

Helåret 2017 jämfört med helåret 2016

  • Den förvaltade fondvolymen ökade med 15 procent eller 20,5 miljarder kronor, till 158,7 (138,3) Mkr och förklaras av en ökade inflöden i fondaffären och positiva värdeförändringar.
  • Förvaltningen sker i 37 (39) fonder med olika placeringsinriktning.
  • Tre svenska aktiefonder förvaltas i egen regi på Länsförsäkringar Fondförvaltning. Två (Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige) från och med 2016 och en (Länsförsäkringar Sverige Aktiv) från och med mars 2017.
  • Förvaltad volym under eget varumärke uppgår till 138,5 (124,5) Mkr.
  • Fonderna erbjuds för direktfondsparande, IPS, ISK, fondförsäkring och i PPM- systemet.
  • Rörelseresultatet uppgick till 96,2 (77,2) Mkr.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2016.

Läs hela Länsförsäkringar Banks rapport

Mer information

Rapportdatum 2018
Datum Rapport
9 februari Bokslutskommuniké 2017
13 mars Årsredovisning 2017
25 april Delårsrapport, januari-mars 2018
19 juli Delårsrapport, april-juni 2018
25 oktober Delårsrapport, juli-september 2018

MiFID II

Från och med 3 januari 2018 rapporterar vi enligt nya EU-regelverk för värdepappersmarknaden. Här hittar du information om målmarknad och kostnader för våra fonder enligt den mall (EMT) som godkänts av EFAMA.

MiFID rapport 2018-02-09


Om Länsförsäkringar Fondförvaltning

Vår modell – Alltid bästa spelarna på planen

Länsförsäkringar Fondförvaltnings fondvolym uppgick till 138,2 miljarder kronor vid årsskiftet 2016 och är ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank som ägs av 23 länsförsäkringsbolag. Länsförsäkringar Fondförvaltning erbjuder ett 40 tal fonder.

Alla våra fonder ska förvaltas av dem som har de bästa förutsättningarna och den yttersta kompetensen. För de tillgångsslag och marknader där vi inte själva har möjlighet att rekrytera marknadens bästa förvaltare, väljer vi att samarbeta med externa förvaltare.

Fakta
  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt antal fonder 33 30 33 33 35 39
Fondvolym, mdr 68 78 88 108 120 138
Nettoflöde, mdr 1,1 -1,7 4,0 3,1 3,4 6,0

Länsförsäkringar Fondförvaltning är medlem i Fondbolagens förening.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
Organisationsnummer 556364-2783
Styrelsens säte: Stockholm
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00


Kontaktpersoner