Verksamhetsförsäkring

Helhetslösningar för ditt lantbruk

Vi vill göra det lättare för dig att sköta din skog och ditt lantbruk. Vi erbjuder smidiga tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till din verksamhet. Vi kan lantbruk och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dina bank- och försäkringsbehov.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Bergslagen

Försäkringar för verksamheten

Gårdsförsäkring

Gårdsförsäkring

Vår gårdsförsäkring är till för dig som har jordbruk eller hästverksamhet i mycket liten skala, upp till ett prisbasbelopp och för dig som bedriver skogsbruk i egen skog, även utan att äga ekonomibyggnader.

Lantbruksrörelse

Lantbruksrörelse

Vår lantbruksförsäkring är en paketlösning för ditt lantbruksföretag och ger ett grundskydd som täcker en stor del av försäkringsbehovet.

Hästverksamhet

Hästverksamhet

Vår Försäkring för hästverksamhet är anpassad utifrån de särskilda krav som ställs för alla verksamheter med hästar. Med den i botten och Agrias hästförsäkringar får du ett heltäckande skydd för din verksamhet.

Skogsförsäkring

Skogsförsäkring

Våra skogsförsäkringar är tilläggsförsäkringar till din lantbruks- eller hästverksamhetsförsäkring och du försäkra skogen för olika omfattningar.

Säker Gård och Säker Hästverksamhet

Säker gård

Säker Gård och Säker Hästverksamhet är ett samarbete mellan Länsförsäkringar och Agria Djurförsäkring som hjälper dig att med ökad kunskap och praktisk rådgivning hemma på din gård hitta och rätta till brister som kan orsaka olyckor

Försäkring för slott och särskilda bostadshus

Slott

Försäkringen är till för dig som till exempel har egendom som är svåra att värdera och ersätta med vanliga metoder. Försäkringen är ett komplement till din villahem- eller villaförsäkring.

Förenkla ägarskiftet

Med ett välplanerat ägar- eller generationsskifte blir det smidigare för alla parter. Oavsett om du planerar att lämna över gården till någon i familjen eller ska sälja kan vi hjälpa dig att planera och utvärdera de olika alternativ som du har.