Livförsäkring

En trygghet för familjen

Helhetslösningar för ditt lantbruk

Vi vill göra det lättare för dig att sköta din skog och ditt lantbruk. Vi erbjuder smidiga tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till din verksamhet. Vi kan lantbruk och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dina bank- och försäkringsbehov.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om livförsäkring

Trygghet för dig och familjen

En livförsäkring är framförallt en trygghet för dina närstående och ett sätt för dig att ta ansvar och visa att du bryr dig.

Hur ersätter försäkringen?

Livförsäkringen ger ersättning till dina efterlevande om du avlider. Det ger dem ett ekonomiskt andrum för att planera framtiden för familjen, gården och företaget. De får ett engångsbelopp som är helt skattefritt. Du väljer försäkringsbelopp när du ansöker om försäkringen.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Vem får pengarna?

Om du inte bestämt något annat, betalas beloppet i första hand ut till make eller sambo och i andra hand till barn, föräldrar eller syskon. Du kan skicka in en anmälan till oss om du önskar några andra förmånstagare. 


Barnskydd i livförsäkringen

I livförsäkringen ingår också ett barnskydd som gäller för barn upp till 18 år. 

Vid dödsfall betalar vi ut ett prisbasbelopp.

Barnskyddet i livförsäkringen ingår alltid och du kan inte välja bort det.

Prisbasbeloppet 2019 är 46 500 kronor.

Fakta om försäkringen

  • Lägsta ålder för att teckna försäkringen är 16 år och den högsta åldern är 63 år.
  • Försäkringen upphör vid slutet av den försäkringsperiod då du fyller 67.
  • Försäkringsbeloppet betalas i första hand ut till make, registrerad partner eller sambo och i andra hand till arvingar.
  • Barnskydd – vid vissa diagnoser betalar vi tio prisbasbelopp och vid dödsfall ett prisbasbelopp.
  • Du kan själv välja andra förmånstagare till din livförsäkring genom att anmäla det till oss.
  • Du kan inte ändra förmånstagare genom ett testamente.

Viktig information

Viktig information om livförsäkring

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.