Personförsäkring

Försäkringar anpassade för dig som lantbrukare

Vi förenklar vardagen och gör det lättare för dig att sköta din skog och ditt lantbruk. Hos oss kan du enkelt kontrollera din ekonomi och dina försäkringar så att du får mer tid över till annat. Kontakta oss så hittar vi en lösning för dina bank- och försäkringsbehov.

  • 10 procents rabatt på de flesta försäkringarna i Säker Person om du är LRF-medlem
  • Ett bra kompletterande skydd till LRFs Basförsäkring
  • Vi erbjuder försäkringsrådgivning

Välj ditt länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har egna priser och villkor.

Säker Person – försäkringar anpassade för dig som lantbrukare

Säkert har du gården och verksamheten försäkrad men hur är det med dem du bryr dig mest om? Vad händer om du och din familj blir sjuka eller drabbas av allvarliga olycksfall? Med våra försäkringar i Säker Person kan vi hjälpa till att ge dig, din familj och dina anställda en tryggare vardag.


Vi har över hundra års erfarenhet av att försäkra dig som har lantbruk, skogsbruk, hästverksamhet, handelsträdgård men även dig med gårdsförsäljning, turistverksamhet eller livsmedelsförädling. Kort och gott dig som verkar inom de gröna näringarna. Vi har därför i Säker Person kunnat utveckla ett försäkringspaket speciellt anpassat för dig, din familj och dina anställda.

Här kan du se de försäkringar som kan passa dig.

Basförsäkringar

Du måste bli medlem i LRF före 70 års ålder för att Basliv ska gälla.

Livförsäkring

Livförsäkring

Livförsäkringen ger ersättning till dina efterlevande om du avlider. Det ger dem ett ekonomiskt andrum för att planera framtiden för familjen, gården och företaget. 

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Att ha en olycksfallsförsäkring är viktigt både som företagare och privatperson. Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt, både i arbetet och på fritiden.

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring

Med vår sjukvårdsförsäkring ger vi lantbrukare möjlighet att få en försäkring som både ger förebyggande hälsotjänster, snabb tillgång till sjukvård och möjlighet till effektiv rehabilitering.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkring

Vår sjukförsäkring täcker upp en del av det inkomstbortfall som du får vid en längre tids sjukskrivning. Det kan vara ekonomiskt påfrestande att vara sjuk en längre tid för dig och din familj.

Ge ditt barn en bra start i livet

Barnförsäkring

Med vår barnförsäkring kan du vara trygg redan från födseln. Försäkringen gäller om ditt barn skulle drabbas av sjukdom eller olycksfall.

Ersättarförsäkring

Ersättarförsäkring

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka kan inte lantbruket eller företaget läggas i malpåse utan driften måste fortsätta som vanligt. Med en ersättarförsäkring kan du tillfälligt anlita ersättare i upp till ett år med ekonomisk hjälp från försäkringen.