Rörelsekredit

””

Rörelsekredit

En rörelsekredit hjälper dig som är lantbrukare att jämna ut toppar och dalar i verksamhetens ekonomi. 

För dig som är lantbrukare kan en rörelsekredit vara bra för att säkerställa likviditeten och utgöra en buffert vid oförutsedda händelser. Så att du kan vara säker på att ha likviditet och kunna betala fakturor i alla lägen.

Rörelsekrediten kopplas till ditt rörelsekonto.

Kontakta oss så berättar vi mer

 

Prislista 2016