Finansiering

Lån som är anpassade till dig och din verksamhets behov.

Helhetslösningar för ditt lantbruk

Vi vill göra det lättare för dig att sköta din skog och ditt lantbruk. Vi erbjuder smidiga tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till din verksamhet. Vi kan lantbruk och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dina bank- och försäkringsbehov.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Bergslagen

Om lån och krediter

När du har finansieringsbehov

Flexibla lånealternativ kan vara viktigt när det handlar om att utjämna eventuella nedgångar i likviditeten. Det kan vara viktigt när du ska göra större investeringar för att öka produktiviteten. Oavsett vad kan vi erbjuda dig finansieringsbehov utifrån dina behov. Välj bland lån och krediter som passar din fastighet, din rörelse och dina maskiner.

Lantbrukslån

Om du behöver finansiera ditt lantbruk kan vi erbjuda lån med förmånliga villkor. Du kanske ska köpa en skogs- eller jordbruksfastighet eller har redan en gård och vill göra en om- eller tillbyggnad. Vi kan erbjuda såväl bottenlån som övrig finansiering.

Läs om lantbrukslån

Byggnadslån

Ett byggnadslån är särskilt bekvämt när du ska bygga nytt, bygga om eller göra en tillbyggnad på en jordbruksfastighet.

Läs om byggnadslån

Rörelsekredit

En kredit kan vara bra för att utjämna likviditeten och som en buffert vid oförutsedda händelser. Det kan gälla säsongsvariationer eller om in- och utbetalningar kommer i obalans. Rörelsekrediten kopplas till ditt rörelsekonto.

Läs om rörelsekredit

Leasing och avbetalning

När det är dags för maskininvesteringar så är leasing och avbetalning två fördelaktiga finansieringsmöjligheter. Vid tjänstebilsfinansiering är leasing vanligtvis det mest förmånliga alternativet. Tillsammans hittar vi den lösning  som passar dig och ditt företag bäst.

Läs om leasing och avbetalning

EU-kredit

Har du sökt EU-stöd kan vi erbjuda dig en förmånlig kredit. Den är tänkt att överbrygga en tillfällig svacka i likviditeten tills EU-stödet betalas ut. Du kan välja att få finansieringen som ett lån eller som en kontokredit.

Läs om EU-kredit

Skadeförebyggande lån

När du bestämt dig för att bli Säker Gård eller Säker Hästverksamhet kan du också få ett mycket förmånligt lån utan säkerhet till skadeförebyggande investeringar. Utöver förmånligt lån får du även rabatt på försäkringar.

Läs om skadeförebyggande lån