Tjänstepension för egenföretagare

Enkel hantering
Sjukförsäkring vid långvarig sjukskrivning
Gäller dygnet runt både i jobbet och privat
Personen som försäkras måste vara ägare av företaget. Så behandlar vi personuppgifter

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vad innehåller vår tjänstepension för egenföretagare?

Kompletterar ersättning från Försäkringskassan och täcker inkomstbortfall vid en längre tids sjukskrivning.

Ersätter kostnader i samband med olycksfall. Ger engångsbelopp om skadan leder till nedsatt arbetsförmåga. Gäller dygnet runt.

Ekonomisk trygghet för din familj om du avlider före 65 års ålder.

Om du blir sjukskriven mer än tre månader.

Ge dig själv en bra pension

Tjänstepension är en viktig del av din framtida pension. Du som är egen företagare måste själv se till att du får en tjänstepension, som anställda ofta får genom sin arbetsgivare.

Vår tjänstepension för egenföretagare är mer än bara en tjänstepension, den ger också ett bra skydd vid långvarig sjukdom eller olycksfall och är ett enkelt sätt att komma igång med ditt pensionssparande.

Teckna Friplan Start

Hur funkar pensionssparandet?

Det förvalda beloppet motsvarar en kollektivavtalad tjänstepension som är 4,7 procent av en schablonlön på 25 000 kronor.

Förvald fond är Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans. Utbetalningstiden är som standard 10 år.

Bekväm Fond Balans

Att välja tilläggsförsäkring

Om du vill öka skyddet kan du lägga till en sjukvårdsförsäkring för egenföretag. Den ger dig tillgång till privata specialistläkare och du slipper onödig väntan i vårdköer.

Det ingår förebyggande hälsotjänster och effektiv rehabilitering. 

Sjukvårdsförsäkring för egenföretagare

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna

Frågor och svar om tjänstepension

 • Försäkringar

  En livförsäkring ger efterlevande en ekonomisk trygghet om du skulle avlida före 65 år. Skyddet i vår tjänstepension för egenföretagare Friplan Start innehåller två delar. Ett återbetalningsskydd som är kopplat till storleken på ditt pensionssparande och ett efterlevandekapital. Efterlevandekapitalet betalas ut som ett engångsbelopp och är på 10 prisbasbelopp. 


  Hjälpte det här svaret dig? 8 av 82 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Du kan komplettera din tjänstepension för egenföretagare, Friplan Start med en sjukvårdsförsäkring. Den ger dig tillgång till privata specialistläkare och du slipper vårdköer. En sjukvårdsförsäkring ger dig rätt vård i rätt tid.


  Hjälpte det här svaret dig? 17 av 33 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  När sparandet i din tjänstepension för egenföretagare Friplan Start startar placeras dina pengar automatiskt i en fond som vi valt åt dig. Vi har många fonder att välja mellan och du kan byta fonder kostnadsfritt när som helst.


  Hjälpte det här svaret dig? 13 av 18 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  I vår tjänstepension för egenföretagare Friplan Start ingår sjukförsäkring och betalningsbefrielse. Sjukförsäkringen täcker inkomstbortfall om du blir långvarigt sjukskriven mer än tre månader till följd av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen grundar sig på en lön på max 25 000kr/mån och kompletterar ersättningen från Försäkringskassan. Den gäller i 18 månader från försäkringens tecknande. Därefter beräknas ersättningen enligt den inkomst du anmält.

  Betalningsbefrielse täcker upp för inbetalningarna i startpaketet om du blir sjukskriven mer än tre månader. 


  Hjälpte det här svaret dig? 29 av 89 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Det är i huvudsak ett produktnamn för att särskilja den från andra produkter.

  Vi erbjuder två olika tjänstepensionsplaner, Friplan Start för egenföretagare utan anställda och Friplan för små och medelstora företag med anställda.

  Start i namnet Friplan Start indikerar att det är ett snabbt och enkelt sätt att komma igång med din tjänstepension genom att teckna den direkt på webben.


  Hjälpte det här svaret dig? 19 av 46 har fått hjälp av svaret