Chefspension

Ett sätt att optimera pensionssparandet

Helhetslösningar för din fastighet

Vi har gjort det enklare för dig att sköta din fastighet eller dina fastigheter. Vi erbjuder smarta tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till annat. Vi kan bank och försäkring och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dig och din verksamhet.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Bergslagen

Chefspension

Chefspension - möjlighet till högre pension

Vår chefspension är ett komplement till tjänstepensionen för chefer och andra medarbetare. Du kan som arbetsgivaren avsätta pengar utöver skattereglernas utrymme för avdrag. Chefspensionen innehåller en kapitalförsäkring och ett löfte om pension till medarbetaren. Arbetsgivare och medarbetare kommer överens om hur mycket som ska betalas in till försäkringen och när pensionen ska börja betalas ut.

Om medarbetaren skulle avlida kan försäkringskapitalet betalas ut som efterlevandepension till familjen.

Chefspension kan användas när maximala avsättningar för tjänstepensionen har gjorts enligt de skattemässiga avdragsreglerna. Arbetsgivaren får göra avdrag för pensionen när den betalas ut till medarbetaren, men inbetalningen till försäkringen är inte avdragsgill. Arbetsgivaren betalar en särskild löneskatt när pensionen betalas ut.

Enkel administration

Med chefspension kan du också få hjälp med administrationen i samband med utbetalningen av pensionen till dina medarbetare. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningsmöte där vi tillsammans ser över möjligheterna för dig som arbetsgivare att få en bra pensionslösning för dina medarbetare.


Reflex sparförsäkring

Välj själv hur du vill placera

Reflex sparförsäkring är en kapitalförsäkring med fondförvaltning. Den passar dig som själv vill välja hur du ska placera ditt sparande.

Du kan också kombinera försäkringen med en betalningsbefrielse som innebär att om du råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall som gör att du inte är så kallat fullt arbetsför utan högst kan arbeta halvtid – betalar försäkringen dina inbetalningar. Du kan även bestämma ett dödsfallsbelopp som du vill att dina förmånstagare ska få om du skulle avlida under försäkringstiden

Byt fonder kostnadsfritt

Du väljer själv i vilka fonder du vill placera sparandet och du tar själv den finansiella risken. Ditt sparkapital kan både öka och minska i värde. Reflex sparförsäkring har ingen garanti – det är tillväxten i dina valda fonder som avgör värdeutvecklingen. Vi har många fonder att välja mellan och du kan byta kostnadsfritt.

Det ingår ett återbetalningsskydd vilket innebär att vi betalar ut försäkringens värde dina efterlevande om du skulle avlida.

Avgifter
Engångsinbetalningar kronor Årsavgift kronor Kapitalavgift, % av kapitalet
25 000 - 99 999 240 0,75
100 000 - 249 999 0 0,75
250 000 - 0 0,60

Avgifter för dödsfallsskydd beror på ålder, beloppet och försäkringens värde, Avgiften för betalningsbefrielse beror på  ålder, avtalad inbetalning och den karenstid du valt.

Ingen insättningsavgift men avgifter för förvaltning av fonderna tillkommer.


Viktig information

Viktig information om Chefspension

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig. 


Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande