Tjänstepension Företag

Ekonomisk trygghet för dig och dina medarbetare

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om tjänstepension

Trygghet för dig, din familj och dina medarbetare

I en tjänstepension sätter du som företagare av pengar till dig och dina anställda. För den som har jobbat och saknat tjänstepension kan tiden som pensionär bli tuff. Finns ingen tjänstepension så får man leva på ungefär halva den lön man hade när man arbetade eftersom inkomsten bara kommer från den allmänna pensionen.

 

Mer än sparande - sjuk och olycksfall

Våra tjänstepensioner är mer än ett sparande. Du får en större trygghet för dig och ditt företag om du blir sjuk, skadad eller avlider. Samma trygghet kan du ge dina anställda.

Kontakta oss


Våra paketlösningar för din tjänstepension

Tjänstepension för egenföretagare

Med vårt startpaket Friplan Start får du personförsäkring som gäller dygnet runt samtidigt som du sparar till din pension.

  • Sjukförsäkring vid längre tids sjukskrivning
  • Olycksfallsförsäkring både i jobbet och privat
  • Livförsäkring för familjens trygghet
  • Pensionssparande
  • Möjlighet till sjukvårdsförsäkring

Tjänstepension för små och medelstora företag

Med vårt tjänstepensionspaket Friplan får du ett brett personskydd med pensionssparande för dig och dina anställda.

  • Du blir en mer attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda tjänstepension.
  • Du kan dra av på skatten med upp till 35 procent av din medarbetares lön.
  • Både du och dina medarbetare får ett individanpassat personskydd och sparande.

Snabbskola för tjänstepension


Fler möjligheter att komplettera tjänstepension

Kapitalförsäkring

Människor i möte

Med en kapitalförsäkring kan du skapa ekonomisk tillväxt i ditt företag, bygga långsiktiga pensionslösningar och skapa trygghet för dig och din familj.

Löneväxling

Som arbetsgivare kan du erbjuda löneväxling till dina anställda. Det betyder att dina anställda kan byta ut en del av sin bruttolön mot ett sparande till sin pension.

Direktpension

Man som ler

Erbjud chefer eller andra medarbetare ett komplement till tjänstepensionen och gör avsättningar till pension utöver avdragsutrymme. Direktpension är också fördelaktigt för företag och ägare.

Alternativ ITP

Med alternativ ITP ger du dina anställda en valfrihet att själva påverka sitt sparande och försäkringsskydd efter eget behov.

Läs om Alternativ ITP