Tjänstepension Företag

Ekonomisk trygghet för dig och dina medarbetare

Informationen gäller för Länsförsäkringar Bergslagen

Om tjänstepension

Trygghet för dig, din familj och dina medarbetare

I en tjänstepension sätter du som företagare av pengar till dig och eventuella anställdas framtid. Det kan bli en avgörande del av din och dina anställdas samlade pension.

Våra tjänstepensioner är mer än ett sparande. Genom att vi lägger till ett personförsäkringsskydd får du större trygghet för dig och ditt företag om du blir sjuk, skadad eller avlider. Och du kan erbjuda samma trygghet till dina anställda.

Våra filmer visar hur en tjänstepensionslösning gör att du som företagare och dina anställda kan behålla en ekonomisk standard oavsett vad som händer.

Vi erbjuder två olika paketlösningar för dig med eget företag:

Träffa oss för ett kostnadsfritt rådgivningsmöte så hittar vi tillsammans den pensionslösning som passar dig bäst.

Kontakta oss¨Pyramid med eget sparande i toppen, sedan Tjänstepension och längst ned Allmän pension och Premiepension.

 

Läs mer i förköpsinformationen om Friplan

Om tjänstepension i tre korta filmer

Hur behåller du som företagare din ekonomiska standard den dag du slutar jobba? Vad händer med ekonomin om du drabbas av sjukdom, olycksfall eller dödsfall? Filmen ger en översikt om vad det innebär att ha en tjänstepension.

 

Caroline driver ett företag och har idag inte skaffat någon lösning för tjänstepension. Vad händer med ekonomin den dag hon slutar arbeta? Vad får hon då ut i pension? Vilken skillnad blir det med ett sparande i tjänstepension? 

 

Johan driver ett företag och har idag inte skaffat någon lösning för tjänstepension för sig och sina anställda. Vad händer med ekonomin om Johan eller de anställda skulle drabbas av sjukdom, olycksfall eller dödsfall längs vägen? 


Våra paketlösningar för din tjänstepension

Tjänstepension för egenföretagare

Med vårt startpaket Friplan Start får du med eget företag en personförsäkring som gäller dygnet runt, samtidigt som du sparar till din pension.

Du får:

  • Sjukförsäkring vid längre tids sjukskrivning
  • Olycksfallsförsäkring både i jobbet och privat
  • Livförsäkring för familjens trygghet
  • Pensionssparande
  • Möjlighet till sjukvårdsförsäkring

Tjänstepension för små och medelstora företag

Med vårt tjänstepensionspaket Friplan får du ett brett personskydd med pensionssparande för dig och dina anställda.

För dig som arbetsgivare innebär det att:

  • Du blir en mer attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda tjänstepension.
  • Du kan dra av på skatten med upp till 35 procent av din medarbetares lön
  • Både du och dina medarbetare får ett individanpassat personskydd och sparande

Erbjud dina anställda komplement till sin tjänstepension

Direktpension

Man som ler

Erbjud chefer eller andra medarbetare ett komplement till tjänstepensionen och gör avsättningar till pension för bättre avdragsutrymme.

Chefspension

Människor i möte

Komplettera tjänstepensionen för chefer och dina övriga medarbetare genom att avsätta pengar för bättre avdragsutrymme.

Löneväxling

Om din medarbetares lön överstiger 40 000 kronor i månaden kan det löna sig att byta ut en del av bruttolönen mot ett pensionssparande.


Sparformer för din och dina anställdas tjänstepension

Garantiförvaltning

Erbjud ett tryggare sparande

Garantiförvaltning ger dig minst det belopp du sparat ihop i pension. Risken är låg och vi placerar ditt sparande i en blandning av aktier, räntebärande värdepapper, derivat, andelar och andra tillgångar.