Stöld och skadegörelse på fordon

1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan 

Du ska alltid göra en polisanmälan vid stöld eller skadegörelse.

2. Anmäl skadan till oss

Anmäl också skadan och all stulen egendom till oss så fort som möjligt. Det är extra viktigt att du snabbt kontaktar oss om bilen är stulen och inte har hittats.

Anmäl skada/stöld

3. Kör inte - rattlåset kan vara trasigt

Om fordonet har hittats eller står kvar på platsen, men inte går att köra, kan du ringa bärgare via vårt larmnummer 020-59 00 00. I de fall fordonet har varit utsatt för ett stöldförsök bör du inte köra det eftersom rattlåset kan vara skadat. Risken finns då att ratten låser sig under körning.

4. Kontakta oss innan du beställer tid hos verkstan

Kontakta oss också innan du beställer tid för reparation och be verkstan kontakta oss för besiktning av skadan. Håll kontakt med verkstaden för att stilleståndstiden ska bli så kort som möjligt.