Motorstopp på bilen

Ring vår skadejour 020-59 00 00 för bärgning till närmaste lämpliga verkstad. Om bilens försäkring omfattar maskinskador ber du verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan.

Kontakta sedan oss för att anmäla skadan. Håll kontakt med verkstad för att stilleståndstiden ska bli så kort som möjligt.