Blixt

Här är några råd om du drabbats av ett blixtnedslag.

  • Kontrollera alla utrymmen i huset

Kontrollera alla utrymmen i huset flera gånger under första dygnet så att brand inte utvecklats. Titta, lukta och lyssna. Har du minsta misstanke om brand ska du kontakta Räddningstjänsten för sakkunnig hjälp.

  • Fungerar elanslutna apparater och maskiner?

Kontrollera att alla elanslutna apparater och maskiner fungerar. Om inte, kontakta reparatör för undersökning och reparatörsrapport.

  • Bryter samma säkring flera gånger?

Om du bytt eller återställt säkring och den bryter igen ska du kontakta en elektriker. Det kan finnas risk att brand uppstår.

  • Anlita snarast en elektriker

Anlita snarast en elektriker, för reparation och isoleringsmätning, vid skada på fast monterad elinstallation eller utrustning.

  • Fotografera skador

Fotografera synliga skador på fast eller lös egendom.

Om du behöver hjälp av en byggfirma kan du ringa vår skadeavdelning eller skadejouren för råd om lämpligt företag som har vana av arbete med denna typ av skador.