Skadeanmälan

Gör din skadeanmälan

Välj kategori
Så behandlar vi personuppgifter
  • Anmäl enklast via webben - svar nästa vardag
  • Skadeanmälan via telefon: 021-19 01 00

Fler sätt att anmäla skada

Skadeanmälan via telefon och post

Det går självklart bra att anmäla din skada via telefon eller post om du hellre vill det.

Kontakta oss

Anmäl skada utomlands

Vid skada utomlands ska du kontakta vår samarbetspartner SOS International. De har flerspråkig personal som hjälper till vid denna typ av skador.

Ring: +46-8-670 4000

SOS International


Så går det till

Så här tar vi hand om din skadeanmälan.

  1. Du anmäler din skada.

  2. Vi behandlar din skadeanmälan.

    När vi har fått all information om din skada kontrollerar vi att försäkring finns och att den gäller för dig, den skadade egendomen och skadehändelsen. Vi vill självklart att du ska få ett så snabbt besked som möjligt från oss när du anmäler en skada. Hur lång tid det tar beror på vilken typ av skada det är och om vi eventuellt behöver kompletterande uppgifter.
  3. Du får besked.

    Vi fattar ett beslut och ger dig ett besked om och vilken ersättning du ska få enligt försäkringsvillkoren. När du fått besked från oss avslutar vi ditt ärende. Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor under tiden och efter det att du fått besked av oss.

Läs mer om hur skaderegleringen går till


Den bästa skadan är den som aldrig inträffar

Varje år inträffar tusentals skador på svenska företag. Många av dem hade kunnat undvikas med enkla förebyggande åtgärder. 

En försäkring kan underlätta när olyckan är framme men en brand eller en vattenskada innebär förstås alltid bekymmer för den som drabbas. Varje skada som vi tillsammans kan undvika är därför en framgång.

Tips och råd för att förebygga skador inom företaget


Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. 

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut


Samarbetspartners

Vi ställer höga krav på våra samarbetspartners

Om du råkar ut för en skada på din bil eller i ditt hus vill du vara säker på att den repareras på ett kvalitetssäkert och prisvärt sätt. Därför samarbetar Länsförsäkringar Bergslagen med de bästa bilverkstäderna och byggföretagen.

Vi ställer höga krav på våra samarbetspartners och alla uppfyller de våra certifieringskrav. Det innebär att de utför fackmannamässiga reparationer enligt gällande branschregler och uppfyller våra miljö- och leverantörskvalitetskrav.


Skadeanmälningsregister

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder vi ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Personuppgiftsansvarig för GSR är: GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm.