Trygg hästgård

Att förebygga skador handlar om ett helhetstänk. Allt från hästhållning till gårdsmiljö, brandskydd och hållbar träning. Vi har tillsammans med Agria Djurförsäkring tagit fram konceptet Trygg hästgård för att göra det enkelt att skapa en hållbar och säker gårdsmiljö - och samtidigt bli belönad.

Konceptet steg för steg

Konceptet består av tre steg där du gradvis får ökad rabattnivå på din gård. Stegen innehåller utbildningar, förebyggande råd, checklistor, gårdsinventering och rabatter. När du blir godkänd på steg 3 tilldelas du certifieringen Säker hästverksamhet

 1. Trygg

  Innehåller: 

  • Introduktionsfilm

  Vad du får när kraven på denna nivå har uppfyllts: 

  • 5 % rabatt på hus och byggnader i din gård
  • 5 % rabatt på hästförsäkring
 2. Tryggare

  Innehåller: 

  • E-utbildning

  Vad du får när kraven på denna nivå har uppfyllts: 

  • 10 % rabatt på hus och byggnader i din gård
  • 10 % rabatt på hästförsäkring
  • Stallapotek från Agria Djurförsäkring

  För att genomgå steg 2 behöver du ha klarat av steg 1 först. 
  Årlig uppföljning och utbildning ska genomföras för att nivån ska behållas. 

 3. Tryggast

  Innehåller: 

  • E-utbildning
  • Gårdsbesiktning
  • Hästgårdsbesiktning

  Vad du får när kraven på denna nivå har uppfyllts: 

  • 20 % rabatt på hus och byggnader i din gård
  • 20 % rabatt på hästförsäkring
  • Skylt att pryda stallet med.

  För att genomgå steg 3 behöver du ha klarat av steg 2 först.
  Årlig uppföljning och utbildning ska genomföras för att nivån ska behållas. 


Jag vill veta mer om konceptet

Icons/70px/Quotation-mark-70
En hållbar och säker hästhållning innebär minskade risker för dig och din häst.
Jens Fredricson, ambassadör för Agria Djurförsäkring

Länsförsäkringar Bergslagen