Slott och särskilda bostadshus

För dig som bor i slott eller särskilt bostadshus

Försäkra ditt slott eller särskilda bostadshus

Behöver försäkringen för din bostad kompletteras? Vi erbjuder en försäkring för ditt slott eller särskilda bostadshus som kompletterar din villa- eller villahemförsäkring. Kontakta oss så hjälper vi till att hitta en lösning som passar dig och dina behov.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om försäkring för slott och särskilda bostadshus

Försäkringen för hus med särskilda värden

Försäkringen är till för dig som till exempel har egendom som är svår att värdera och ersätta med vanliga metoder. Försäkringen är ett komplement till din villahem- eller villaförsäkring och innebär att du får möjlighet att vid en skada återställa med speciella metoder och material.
 
Exempel på byggnadsinventarier är takmålningar, kakelugnar, stuckaturer och utsmyckade byggnadsdetaljer. Högsta ersättning är tre prisbasbelopp per byggnadsinventarier och rum. Enskilda byggnadsinventarier med högre värde kan försäkras separat.

Egendom som kan ingå i försäkringen

  • lösegendom
  • byggnader och byggnadsinventarier
  • parkinventarier som är fast förankrade
  • park- och alléträd

Villkor & försäkringsinformation

Viktig information om försäkring för slott och särskilda bostadshus

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.