Lås

Ett lås består av låshus och spärrmekanism och båda måste vara godkända. Ett lås med enbart fasad eller snedskuren kolv är inte ett godkänt lås. 

Det finns tre olika typer av godkända låshus. Regellås - lås med regelkolv. Fallregellås - lås med regelkolv och därtill snedställd kolv som manövreras av dörrhandtaget. Svängregellås - vanligt i dörrar med smal ramprofil. Med godkänd låsenhet avses certifierat instickslås och slutbleck som uppfyller svensk standard SS 3522 lägst klass 3.

Dessa åtgärder motsvarar villkorens krav för skyddsklass 2.

Spärrmekanism

Ett godkänt tillhållarlås ska ha minst sju tillhållare. Ett 7-tillhållarås har en nyckel med minst nio stycken likabreda ”trappsteg”. Vissa "trappsteg" har dubbel bredd och räknas som två stycken. Ett godkänt cylinderlås har en rund (inte oval) cylinder. Ett godkänt lås får endast kunna öppnas med nyckel från både ut- och insidan, det får alltså inte ha vred på insidan, På godkända läs kan nyckeln vridas 360 grader. Nyckeln får inte lämnas kvar i låset.

Dessa åtgärder motsvarar villkorens krav för skyddsklass 2.

Förstärkning

Det är inte bara låset som måste vara godkänt, utan även slutbleck och bakkantsäkring. Slutblecket är den lilla platta som sitter i dörrkarmen. För att det ska räknas som godkänt måste det bland annat finnas två snedställda skruvar i fördjupningen där kolven ska gripa in.

Bakkantsäkring måste finnas på alla dörrar, portar och luckor som går utåt. Det finns två godkända alternativ, bakkantsbeslag eller stift.

Dörr av trä eller aluminium ska vara förstärkt med godkänt dörrförstärkningsbehör klass 4 enligt SS 3522.

Mer om lås

Om hänglås eller låsbom används finns följande
alternativ.

  • Certifierat hänglås med beslag eller certifierad Iåsbom. Lås och beslag ska på dörrens insida vara lägst klass 3 och lägst klass 4 på utsidan enligt fordringama för hänglås och hänglåsbeslag i Svenska Stöldskydsföreningens norm SSFN 014 och SSF 018.
  • Invändig stålbom av plattjärn minst 8 x 50 mm som låses med hänglås certifierat enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm för hänglås SSFN 014 klass 3.

Dessa åtgärder motsvarar villkorens krav för skyddsklass 2.