Dörrar och portar

För att du ska uppfylla kraven för godtagbara dörrar och portar ska du se till att du har en

  • Dörr av stål
  • Dörr som är certifierad enligt SS Bi 73 45, klass 2
  • Den certifierad enligt SSENV 1627, motståndsklass 3
  • Dörr som uppfyller kraven enligt SS 81 73 45 klass 1 eller SS-ENV 1627 motståndsklass 1 kompletterad med en gallergrind monterad innanför dörren, gallergrinden ska vara certifierad enligt SS-ENV 1627 motståndsklass 3 eller Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 033
  • Gallergrind certifierad enligt SS-ENV 1627 motståndsklass 4 eller SSF 033

Dörrar, portar och luckor som inte uppfyller kraven ovan ska ha hela dörrbladet förstärkt med minst 1 mm tjock stålplåt och vara försedd med godkänt dörrförstärkningsbehör klass 4.     

För eventuell glasruta eller dörrspegel gäller att den är stabilt fäst i dörrens ram. Så kallad snäpplist eller annan fästanordning som enkelt kan tas bort utifrån godtas inte, såvida galler inte monteras på dörrens insida som hindrar obehöriga från att krypa in. Avståndet mellan dörrblad och karm ska vara minimalt för att försvåra uppbrytning.
  
Dessa åtgärder motsvarar villkorens krav för skyddsklass 2.

Låsning

Har företaget pardörrar måste den inaktiva dörrhalvan vara reglad både upp- och nedtill med säkrade hävarmskantreglar eller Iåsbar spanjolett. Endast skjutreglar är inte godkänt. Pardörrar kan också låsas med hänglås eller Iåsbom. Skjutdörr ska vara låst i såväl framkant som bakkant med svängregellås med hake (hakregellås) certifierat enligt SS 3522 lägst klass 3. En takskjutport låses genom att hål borras i skenan på båda sidor av porten ovanför ett hjul och låses med godkända hänglås.

Dessa åtgärder motsvarar villkorens krav för skyddsklass 2.

Vikport

En vikport låses genom att utanpåliggande spanjoletter med handtag förses med plattstål som svetsats på spanjolettstången. Alternativt kan ett vinkelstål som är fastsvetsat eller fastsatt med en genomgående bult användas. I båda fallen ska de låsas med godkänt hänglås.

Dessa åtgärder motsvarar villkorens krav för skyddsklass 2.