Trafiksäkerhetsarbete

Trafiksäkerhetsarbete

Trafik är förenat med risker för olyckor

I trafiken rör sig fordon av olika slag och de körs av förare med olika kompetens och förutsättningar. Professionell yrkestrafik blandas med privat trafik och fordon. Väder och ljusförhållanden skiftar.

Trafiken är snabb

Det krävs stor uppmärksamhet och reaktionsförmåga av trafikanterna. När förare minskar sina säkerhetsmarginaler i trafiken händer också de svåraste olyckorna. Den mänskliga faktorn är en bidragande orsak till olyckorna i upp till 90 procent. 

Ditt och dina förares beteende gör skillnad

  • Att ge sig ut i trafiken alkoholpåverkad, uttröttad eller sjuk innebär minskade marginaler och mycket stora risker.
  • Att köra för fort, göra vågade omkörningar och åsidosätta trafikregler minskar också marginalerna både för den som gör det och för andra trafikanter.
  • Att sms:a, surfa, prata i telefon och till exempel ställa in GPS tar uppmärksamheten från vägen och körningen. 
  • Ett tufft körsätt kan skrämma andra trafikanter till att begå felaktigheter. 

Att ta ansvar i trafiken stärker ert varumärke

Att köra kräver total uppmärksamhet och fokus på körningen, vägen och trafikanterna runt om kring oss. När vi ger oss ut i trafiken har vi ett ansvar att se till att vi kommer helskinnade fram. Vi har också ett ansvar för att andra inte skadas. 

Om ditt företags förare inte håller hastigheten eller inte föregår med gott exempel i trafiken kan varumärket skadas över en natt. Att bygga upp ett nytt förtroende kan ta lång tid.

Ett trafiksäkert beteende däremot stärker ert varumärke istället.

Var omtänksam i trafiken

Var och en måste visa omtanke om sina medtrafikanter och inte utsätta dem för situationer som de kanske inte kan förutse eller behärska. Förutom att trafiksäkerhet är ett kundkrav är det också en viktig faktor i företagets arbetsmiljö.

Ett högt säkerhetstänkande minskar risken för skador på såväl människor och materiel. Motsatsen – ett högt risktagande tär på företagets marginaler och kan leda till stora förluster.