Attityd och beteenden i trafiken

Attityd och beteenden i trafiken

Forskning kring trafiksäkerhet har tidigare fokuserat på att minska olyckorna genom försök att förbättra körförmågan och förändra trafikmiljön. Under senare år har forskningen visat att orsaken till olyckor inte alltid ligger i vad föraren kan eller inte kan göra utan vad denna faktiskt avser att göra.

Den största risken är personer som medvetet tar risker i trafiken.

De kännetecknas av att

  • ha en övertro på sig själv som förare och anser sig kunna bemästra bilen även i en svår situation 
  • överskatta fördelarna och underskatta riskerna och anser sig ofta vara bättre bilförare än andra, vilket innebär att trafikreglerna inte behöver gälla dem 
  • dessutom tror de att deras beteende accepteras av andra vilket också gör att de överskattar antalet bilister som handlar på samma sätt som de själva.

Som företagare är det svårt att veta om dina anställda medvetet tar risker, men om du är uppmärksam och ni pratar och diskuterar riskerna med olika beteenden är det möjligt att på så vis minska riskbeteendet. Det är också viktigt att du som företagare markera att olika riskbeteende inte accepteras.

Svårighet att hålla koncentrationen

Det är inte alltid lätt att behålla koncentrationen i alla situationer. Du kan bli distraherad av saker du ser och av saker som händer runt omkring.

Ofta blir du störd av flera faktorer samtidigt – en yrkesförare som hela tiden måste använda mobiltelefon och eller andra tekniska hjälpmedel tänker inte längre på trafiken.

Om du till exempel sms:ar löper du 23 gånger högre risk att krocka. 93 procent av alla olyckor där en bil blir påkörd bakifrån på grund av ett oförutsett stopp beror på att föraren tittar bor. 

Mobiltelefoner och gps:en får föraren att lätt tappa koncentrationen. Genom att planera körningen kan du undvika att bli störd.  Ät, rök och ring innan du börjar köra och tänk på att aldrig skicka sms eller använda Facebook när du kör.