Maskiner

Maskiner

Att vistas i trafiken, eller i direkt anslutning till den, innebär ett omfattande riskmoment. Varje år dör och skadas många människor i samband med kollision mellan maskiner och personbil. Många är de anläggningsarbetare som varje år skadas i arbetet på eller i direkt anslutning till vägar och gator.

Truck

Trucken är den anläggningsmaskin som är inblandad i flest arbetsolyckor i Sverige. Varje dag skadas flera personer i olyckor med truckar när de välter, kolliderar, havererar eller när de används felaktigt. Kunskap om användning av truckar och gällande regler varierar mycket mellan olika arbetsställen.

Läs mer om hur du undviker skador med truckar

Maskin i trafiken

Stressen ökar och trafikmiljön där anläggningsmaskinerna utför sitt arbete blir både intensivare och hetsigare. Olyckor mellan långsamtgående fordon och personbilar får ofta svåra konsekvenser.

 • Alla olyckor leder lyckligtvis inte till personskador. Men slarvskadorna är allvarliga på sitt sätt. De är både onödiga och dyra för företaget. En av de vanligaste skadorna är vid backning. En annan förarglig slarvskada är när någon eller något skadas av maskinens överhäng där bak eller av maskinens skopa, svängarm eller lyftgafflar
 • Se till att lampor och blinkers alltid fungerar på alla era maskiner. Att ha reflexer monterade på maskiner, redskap och släpvagnar höjer naturligtvis också trafiksäkerheten.
 • Att säkra lasten är viktigt både ute i trafiken och på den enskilda arbetsplatsen. Oavsett om föraren transporterar gods på terrängvagn, i skopa eller på pallgafflar måste lasten vara säkrad. Vid en tvärbromsning eller häftig undanmanöver måste lasten vara säkrad för att föraren inte ska tveka, och med tanke på lasten, inte våga göra en tillräckligt omfattande undanmanöver.

Maskiner och bränder

Det är viktigt att du ser över brandskyddet för dina maskiner varje år för att undvika brandskador. Brand i dina maskiner medför även en risk för att branden sprider sig till byggnader där maskinerna används. Förloppet kan gå snabbt från fordonet till byggnader med förödande skador som följd.

För att du ska få full ersättning från försäkringen vid en brand ska du följa Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) brandskyddsregler, SBF 127. 

Brandsskyddsregler för anläggningsmaskiner

 • Du ska varje år se över brandskyddet för dina anläggningsmaskiner.
 • Det är inte tillåtet att parkera motordrivna anläggningsmaskiner och andra fordon i fabrikslokal, lagerlokal eller upplag om inte vi eller kommunens räddningschef gett ett tillstånd.
 • Du ska ta reda på vilka regler som gäller för den arbetsplats eller det företag du kommer till för att utföra ett arbete.
 • Rengör och kontrollera eventuella läckage på dina anläggningsmaskiner regelbundet, helst efter varje arbetspass.
 • Elsystem – huvudbrytare skall alltid brytas vid parkering, till exempel vid kortare rast.

Läs mer information om brandskydd

Stölder

Att stjäla maskiner och redskap är attraktivt av den enkla anledningen att det är lätt att hitta köpare. Varje år kostar stölder av maskiner och redskap cirka 60 miljoner kronor. Men det är inte hela sanningen. Den enskilde entreprenören drabbas också av stora kostnader för avbrott, självrisk och liknande. Runt om i Sverige försvinner med jämna mellanrum maskiner, allt ifrån hjullastare till små grävmaskiner. Entreprenörföretagen drabbas också av många stölder vad gäller manskapsbodar, redskap och diesel.

Under senare år har också skadegörelse mot maskiner ute på arbetsplatser blivit allt vanligare. Stölder och skadegörelse kostar stora pengar. Kostnaden för att ersätta maskiner och redskap ligger i runda tal årligen på 60 miljoner kronor. Stölderna kostar också det enskilda entreprenörföretaget mycket pengar. Kontakter med verkstad, försäkringsbolag och polis är inget annat än improduktiv tid. Till detta ska läggas självrisk, driftstopp och tiden det tar att ordna en ersättningsmaskin och att lämna tillbaka den. Det är dyrt att drabbas av stöld och skadegörelse på grund av att det stjäl tid både från dig och dina kunder.

Genom att tänka logiskt och förebyggande är det möjligt att hålla ned de onödiga kostnaderna. Utsatta arbetsplatser Ensligt belägna arbetsplatser är naturligtvis utsatta. Dyra maskiner är hårdvaluta för kriminella.

Så försvårar du för tjuven

 • Lås och larma maskinen.
 • Ställ maskinen så väl upplyst som det är möjligt.
 • Gör det svårare för tjuven genom att demontera batteriet.
 • Måla gärna delar av maskinen med lättidentifierad färg.
 • Se till att maskinens serienummer finns på flera ställen, både synligt och väl dolt. Dokumentera var du märker den.
 • Ställ maskinen svåråtkomligt.
 • Blockera vägen in till arbetsplatsen under helger och kvällstid.
 • Lås fast redskap med godkänt stöldskyddslås. Lås och kätting ska vara av minst klass 3, enligt Svenska Stöldskyddsföreningens normer.
 • Hantera startnycklar som värdeföremål.
 • Lämna inga stöldbegärliga saker i hytten

Mer information om hur du förebygger stölder

Vi rekommenderar att ni aktivt arbetar med minimera riskerna med maskiner. Ett systematiskt arbete effektiviserar verksamheten och ökar konkurrenskraften på marknaden samtidigt som ni spar liv, pengar och miljön.