Åkerier

Åkerier

För en anställd som skadas i trafiken innebär händelsen ofta ett stort lidande såväl psykiskt som fysiskt. Olyckan leder också till stora kostnader för arbetsgivaren och för samhället. Några faktorer som spelat in har visat sig vara stress, dåligt fordonsunderhåll, överlast, dåligt säkrad last, brist långa arbetspass utan vila och alltför snävt tilltagna tidsmarginaler.

  • När du kör 80 km i timmen förflyttas du 22 meter på bara en sekund. Om du då tappar uppmärksamhet under bara några sekunder räcker det för att en olycka lätt ska hända.
  • De flesta lastbilsolyckor där passagerare i personbilar skadas eller dödas inträffar vid körfältsbyten eller i korsningar. 
  • Olyckor med oskyddade trafikanter är vanligast när lastbilen svänger eller backar. 
  • Som förare måste du vara medveten om att det finns områden runt fordonet där du inte kan se människor eller andra fordon genom fönstren eller i speglarna. Speglarna och framstolparna blockerar sikten diagonalt på både förar- och passagerarsidan. Situationer som körfältsbyten, korsningar och rondeller är speciellt farliga på grund av den döda vinkeln.
  • Förare av tunga fordon, åkeriägare och transportbeställare har delvis olika motiv och prioriteringar men samma mål; att kunna transportera godset på säkraste och snabbaste sätt från en punkt till en annan. För åkeriägaren gäller det att möta kundernas krav på just-in-time-transporter på rätt sätt.
  • Vår erfarenhet är att säkra transporter är snabba transporter. Säkra transporter sänker också åkeriägarens kostnader för bränsle, däck och i längden också försäkringar. Att miljön och förare mår bättre är också ett plus.

Vi rekommenderar alla åkerier att aktivt arbeta med att kvalitetssäkra sina transporter och att kommunicera arbetet i hela organisationen. Ett systematiskt arbete med att kvalitetssäkra transporterna effektiviserar verksamheten och ökar konkurrenskraften på marknaden samtidigt som ni spar liv, pengar och miljön.

Arbetsmiljöverket kan ni få hjälp med hur ni arbetar och andra råd och tips för att kvalitetssäkra era transporter.