Minska risken för anlagd brand

Minska risken för anlagd brand

En av de vanligaste brandorsakerna är en brand som är anlagd. Men det finns en hel del som du själv kan göra för att förhindra dem. Generellt handlar det om att inte skapa möjligheten att anlägga en brand.

Det viktigaste för att förhindra anlagda bränder är att ha ordentliga dörrar och lås och i övrigt hålla ordning runt byggnaden. En inhägnad och väl upplyst anläggning eller lastkaj minskar inte bara risken för anlagda bränder, utan också för inbrott eller annan skadegörelse.

Avlägsna brännbart material

Förvara inte brännbart material på lastkaj, varuintag eller upplagt under skärmtak annat än under normal arbetstid eller öppethållande. Se till att ni har rutiner för att forsla bort materialet.

Använd container 

Det säkraste är att använda en container med låsbart lock för det brännbara materialet. Om det är en öppen container måste den stå minst sex meter från ytterväggen.

Engagera personalen

Informera personal om hur viktigt det är att ha rutiner för att löpande få bort brännbart material från lastbryggor och liknande, så att det inte skapas några möjligheter att anlägga en brand.

Kom ihåg

  • Lås och håll ordning runt byggnaden
  • Inhägna gärna bygganden
  • Använd containrar
  • Avlägsna brännbart material