Affär och handel

Anpassade produkter för affär och handel

Affärsförsäkring för ditt företag

Försäkringen passar dig som är butiksinnehavare, driver handelsverksamhet, har praktik som läkare, tandläkare eller naprapat - för att nämna några. Den fungerar både för småföretagare och företag som har fler än fem anställda.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om affärsförsäkring

Grundskyddet i försäkringen omfattar

  • Egendomsförsäkring som gäller vid skador på egendom, till exempel vid brand, stöld, skadegörelse, rån och vattenläckage
  • Avbrottsförsäkring som ersätter kostnader och förluster vid driftstörningar efter egendomsskador
  • Ansvarsförsäkring som gäller vid skadeståndskrav vid sak- eller personskador

Ofta ingår även

  • Rättsskyddsförsäkring som gäller för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring som ersätter ekonomisk förluster eller skadeståndskrav när anställd stjäl eller förskingrar
  • Överfallsförsäkring som ersätter skadestånd till anställd vid personskador genom exempelvis misshandel
  • Krisförsäkring som betalar krisbearbetning hos exempelvis psykolog efter rån, överfall eller en trafikolycka

Har du verksamhet utomlands?

Genom vårt medlemskap i INI (International Networks of Insurance) kan du få service i 120 länder om du har din företagsförsäkring hos oss.

Läs mer om INI


Tilläggsförsäkringar

Komplettera grundskyddet i din företagsförsäkring

Din företagsförsäkring ger dig ett grundläggande skydd för din verksamhet. 

Grundskyddet kan du komplettera med någon av våra tilläggsförsäkringar. På så sätt får du en försäkringslösning som är skräddarsydd för ditt företags behov eller de särskilda krav som ställs i lagar eller standardavtal.

Allriskförsäkring för datorer

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på datorer.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Försäkringen ersätter företagets fasta kostnader om en nyckelperson i företaget skulle bli långvarigt sjuk eller avlida.

Förköpsinformation om Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Glasförsäkring

Försäkringen omfattar skador på glas över fem kvadratmeter.

Krisförsäkring

Försäkringen ersätter kostnaderna för högst tiobehandlingstillfällen hos exempelvis psykolog för krisbearbetning efter rån, överfall eller trafikolycka.

Kyl-och frysförsäkring

Försäkringen ersätter varor i kyl och frys för skador genom exempelvis temperaturförändring.

Maskinförsäkring för kyl- och fryskompressorer

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på företagets kompressorer till kyl- och frysanläggningar.


Villkor & förköpsinformation

Viktig information om affärsförsäkring

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.