Försäkring för affär och handel

För små och stora företag som behöver ett grundläggande skydd.

Ansvarsförsäkring ingår
Anpassad för dig som har en butik, praktik eller handelsverksamhet
Snabb kontakt och lokal kännedom

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll Innehåll

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Läs mer om ansvarsförsäkring

Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten, till exempel vid brand, kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget gör. Försäkringen ersätter dels extrakostnader för att hålla verksamheten igång och dels den ekonomiska förlust som drabbar ditt företag.

Läs mer om avbrottsförsäkring

Genom egendomsförsäkringen får du ersättning för saker som tillhör företaget, exempelvis datorer, varor, maskiner och ritningar. Du får också ersättning om du blir av med pengar, vid exempelvis ett rån eller överfall och vid skada på en hyrd lokal.

Läs mer om egendomsförsäkring

Om en medarbetare stjäl eller förskingrar har du genom förmögenhetsbrottsförsäkringen möjlighet till ersättning för ekonomisk förlust eller skadeståndskrav.

Läs mer om förmögenhetsbrottsförsäkring

Du har rätt till krisbearbetning och stöd efter exempelvis ett överfall, olycka eller inbrott kopplat till din verksamhet.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombudskostnader om ditt företag hamnar i en rättslig tvist i skatte- och civilmål som handlar om din verksamhet.

Läs mer om rättsskyddsförsäkring

Om du blir utsatt för personskador eller kränkning genom misshandel eller rån. 

Skydda din affär

Med en företagsförsäkring har du rätt till ersättning om dina saker som tillhör företaget går sönder eller om du drabbas av ett avbrott i verksamheten. Du får också hjälp om du blir skadeståndsskyldig.

Du får en försäkring som är anpassad för dig som är butiksinnehavare, driver handelsverksamhet, har en läkar- eller tandläkarpraktik eller är naprapat – för att nämna några.

Kontakta oss om du vill köpa försäkringen

Tilläggsförsäkringar

Försäkringen för affär och handel innehåller ett bra skydd men utifrån ditt företags specifika behov har du möjliget att anpassa och förbättra skyddet ytterligare. Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.

Avbrottsförsäkringen ersätter företagets fasta kostnader om en nyckelperson i företaget skulle bli långvarigt sjuk eller dö.

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på datorer.

Försäkringen omfattar skador på glas som är över fem kvadratmeter.

Om dina varor som du har i frys eller kyl förstörs genom exempelvis temperaturförändring har du möjlighet till ersättning.

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på företagets kompressorer till kyl- och frysanläggningar.

Skyddar vid inbrott i låst monter eller i automat med innehåll.