Förändringar i pensionsutbudet i september och oktober

I september och oktober sker flera förändringar i fondutbudet inom fondförsäkring. I början av oktober lägger vi till två nya fonder, Atlant Opportunity och BlackRock European High Yield, flera fonder byts även ut. Allt för att du ska få en så hög och hållbarhetsinriktad pension som möjligt.

Den 3 oktober får du som pensionskund hos oss ytterligare ett alternativ inom hedgefondkategorin genom nytillskottet Atlant Opportunity där Atlant Fonder är en ny leverantör inom fondförsäkring samt en räntefond med inriktning mot High Yield-obligationer, BlackRock European High Yield.

Fakta om de nya fonderna

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad marknadsneutral hedgefond inom kategorin global makro. Fonden har en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska och europeiska företagsobligationer och certifikat men har även skyddsstrategier och en del med ränte-, aktie- och derivatstrategier. Fondens portföljsammansättning kan ge både positiv och negativ exponering mot underliggande marknader vilket ger fonden möjlighet att vara väldigt flexibel även under turbulenta perioder.

BlackRock European High Yield Bond kompletterar räntefondsutbudet med ett alternativ inom kategorin europeiska High Yield-ränteplaceringar. Fonden investerar i en väldiversifierad portfölj av räntebärande värdepapper i olika valutor, utgivna av regeringar och myndigheter i och företag som är hemmahörande i eller utövar den övervägande delen av sin ekonomiska verksamhet i Europa. 

Båda fonderna har hållbarhet integrerat i investeringsprocessen och främjar hållbarhet (ljusgrön, artikel 8) inom EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Fonder byts ut

I september och oktober avvecklar vi flera fonder i utbudet och om du sparar i någon av dem flyttar vi ditt kapital till andra fonder, se vilka i tabellen nedan. Om du sparar i någon av fonderna inom fondförsäkring, exempelvis i din tjänstepension, sker flytten automatiskt och du behöver inte göra något. Du kan självklart också byta till annan valfri fond i utbudet om du önskar det. Du som sparar i fonderna på ett fondkonto eller investeringssparkonto kan fortsätta göra det som tidigare.

Om fondutbudet inom fondförsäkring

Alla fonder inom fondförsäkring utvärderas och kvalitetssäkras kontinuerligt utifrån bland annat avkastningspotential och hållbarhet. Fonder som inte lever upp till våra förväntningar, krav eller där förändringar skett i exempelvis förvaltningen eller förvaltarteam, kan tas bort helt ur utbudet och kapitalet flyttas fond med bättre avkastningspotential eller hållbarhetsnivå. I fondlistan återfinns alla fonder under knappen Pensionsfonder.

Nya fonder i fondförsäkringsutbudet 3 oktober

  • Atlant Opportunity
  • BlackRock European High Yield

Läs mer om fonderna i fondlistan

Fonder som upphör i utbudet i september och oktober samt ersättningsfond

Nuvarande fond Ersättningsfond
September  
Carnegie Småbolag Cliens Småbolag
Fidelity European Larger Companies JPM Europe Sustainable
BlackRock Global High Yield  Neuberger Berman High Yield
Oktober  
RobecoSAM Smart Energy Handelsbanken Hållbar Energi
BlackRock Emerging Market Flexi Dynamic Neuberger Berman Short Duration Em Debt
Abrdn Corporate SRI Fund BlackRock ESG Europe Corporate Bond
Norron Active SEB Swedish Equity

Se alla nyheter