Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt senaste tillskott: Hållbarhetsinriktade placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Vår syn på utvecklingen i den globala ekonomin har försämrats under den senaste månaden. Tillväxten i den amerikanska ekonomin beräknas fortfarande vara hög i år. Den snabba åtstramningen från Fed väntas dock dämpa efterfrågan på sikt. Påverkan av kriget i Ukraina på Eurozonens ekonomi blir alltmer påtaglig och Kina fortsätter att drabbas av omfattande restriktioner. Ränteoron minskade efter att Fed dämpat marknadens förväntningar på mycket snabba räntehöjningar i närtid. Att centralbanker världen över nu väntas strama åt penningpolitiken utgör en klar risk mot konjunkturen kommande år.

Investeringshjälpen maj 2022

Se maj månads film

Luis Gemzell, makroekonom på Länsförsäkringar, berättar om vad som händer med ekonomin i världen och hur vi tror att inflationen och ekonomin i olika länder kommer att utvecklas framöver.

Se filmen

 

Se alla nyheter