Därför är det gynnsamt att samla försäkringar och bankaffärer på samma ställe

Att samla sina försäkringar och bankaffärer på ett ställe lockar allt fler företag som vill göra sin vardag tryggare – och mer lönsam. – Att bli helhetskund är ett klokt val som förenklar tillvaron, säger Martin Fagerson, företagsrådgivare på Länsförsäkringar Älvsborg.

Det är både tryggt och bekvämt att ha hela sin ekonomi samlad på samma ställe, både bank och försäkring, och kan även vara lönsamt.
– Med mängden nischade aktörer som finns på marknaden tycker många att det känns tryggt och skönt med en helhetslösning. Många kunder vill ha en långvarig relation med en lokal partner som de känner ett starkt förtroende för, och kunna diskutera helhetsgrepp och få råd, säger Martin Fagerson, företagsrådgivare på Länsförsäkringar Älvsborg i Borås.

Erbjuder helhetslösningar

Länsförsäkringar Älvsborg levererar helhetslösningar till sina kunder inom bank, försäkring och pension.
– Ofta kan vi på banken upptäcka helhetsbehov inom försäkringssidan. Ett exempel på det kan vara en utbyggnad av en fastighet som behöver ett försäkringsskydd. Ett annat exempel är när ett bolag gör ett starkare resultat än väntat. Då kan det finnas tillfälle att göra extra avdragsgill avsättning till pensionen och trygga ägarens framtida pension. Då finns vi där och hjälper till, säger Martin Fagerson och fortsätter:

– Över tid tror jag stenhårt på att det är gynnsamt för kunder att ha en helhetspartner. Vi, som erbjuder både bank- och försäkringsprodukter, kan hjälpa kunden med anpassade lösningar inom flera områden. På så sätt kan vi bygga ett bra samarbete tillsammans med kunden. Med utgångspunkt från hela kundens affär har vi möjlighet att komma med starka, förmånliga erbjudanden och på sikt jobbar vi för samma sak – kundens lönsamhet.

Utgår från kundens behov

Länsförsäkringar Älvsborg har paketlösningar som passar de flesta kunder, berättar Martin Fagerson:
– Vi sätter oss in i kundens affär och föreslår lösningar som både underlättar i kundens vardag, likväl som stöttar deras affär, lönsamhet och trygghet.
När det gäller vårt helhetsupplägg ger det en mer gynnsam prissättning för de kunderna som samlar både bank, sak- och pensionsförsäkring hos oss, avslutar Martin Fagerson.

Se alla nyheter