19 av 20 svenskar saknar tillräckligt personskydd – så enkelt tecknar du rätt personförsäkring

Vem behöver egentligen en personförsäkring? Svaret är – alla. – Det gäller att prioritera sig själv och att tänka efter innan något händer, säger Hannah Enesten, Länsförsäkringar Älvsborg.

Många tecknar hemförsäkring, bilförsäkring och båtförsäkring, men glömmer bort att försäkra sig själva.
– Endast en ytterst liten del har ett tillräckligt omfattande personskydd. Många vet att man bör ha en livförsäkring, och har tecknat den typ av skydd. Det är viktigt att komma ihåg att en livförsäkring tecknar man inte för sig själv utan för sina efterlevande. Vi glömmer eller skjuter undan det som oftast drabbar oss själva; att vi blir sjuka eller allvarligt skadade. Det är lätt att komma på först när oturen varit framme, säger Hannah Enesten, produktägare för personskydd på Länsförsäkringar Älvsborg.

– Många tycker nog att det är svårt med personförsäkring, det finns ju roligare saker att ägna sig åt, men knappast något viktigare om du frågar mig. Vi har ofta dåligt samvete eftersom vi vet att vi borde ta tag i de här frågorna. Jag kan också tänka mig att det är tufft på många sätt att fundera över att man kan bli sjuk eller skada sig. Vi vill inte ens tänka tanken och lägger det därför åt sidan.

Vad ingår i personförsäkringen som inte ingår i hemförsäkringen?
– I en hemförsäkring har du inget skydd alls för dig själv, till exempel om du skadar dig och inte blir återställd efter en olycka. Du får ingen ersättning för ärr, ingen ersättning om du drabbas av en svårare sjukdom eller blir sjukskriven efter en oplanerad operation. Allt detta, och väldigt mycket mer, finns med i en vanlig sjuk- och olycksfallsförsäkring, det vill säga en personförsäkring.

Ett viktigt komplement

Hannah Enesten konstaterar att en personförsäkring är ett viktigt komplement till samhällets försäkringsskydd, och att den kan ge en tryggare ekonomisk situation för dig om något skulle hända. Och att alla behöver en personförsäkring, oavsett vilken fas i livet man befinner sig i.
– Det man bör tänka på är att ju tidigare i livet du tecknar den, desto mer sannolikt är det att du får ett fullgott skydd. Du kan aldrig i efterhand teckna försäkring och få ersättning för det som redan har inträffat. Så att tänka efter före betyder allt.

– När du är liten är du i behov av en barnförsäkring och sedan behöver du faktiskt ett likvärdigt skydd genom hela livet. Ju äldre du blir desto viktigare är det. Kommer du att kunna bo kvar om du plötsligt inte kan arbeta fullt igen? Försörjer du fler än dig själv? Det är frågor som är viktiga att ställa sig, tycker Hannah och fortsätter:

– Den inledande tiden efter en olycka eller med en allvarlig sjukdom kan vara otroligt traumatisk även om du senare blir helt återställd eller frisk. Att kunna ta bort en del av den ekonomiska oron är väldigt viktigt, just då behöver du bara fokusera på att bli återställd.

Populär seniorförsäkring

När du sedan börjar närma dig pensionsåldern kan du generellt bara teckna en olycksfallsförsäkring – det vill säga utan sjukförsäkring. En försäkring som blir extra viktig – med tanke på att du kanske inte har samma ekonomiska förutsättningar som tidigare.

Just Länsförsäkringars seniorförsäkring, för 60+, tillhör en av de mest populära.
– Det räcker att du halkar och skadar dig samtidigt som glasögonen får sig en törn för att det ska skapa ett stort hål i din plånbok. Det är otroligt värdefullt att kunna få hjälp och ersättning även för en sådan liten enklare sak, avslutar Hannah Enesten.

Se alla nyheter