Kundundersökning pågår – hjälp oss att bli bättre!

I ett kundägt bolag som vårt är det oerhört viktigt att ha nöjda kunder och att ständigt jobba för att bli ännu bättre!

Just nu genomför Svenskt Kvalitetsindex (SKI) sin årliga stora undersökning kring hur svenska bankkunder upplever sina bankleverantörer. Precis som de allra flesta banker deltar även Länsförsäkring Bank i denna undersökning. Det innebär att du som kund kan bli kontaktad via mejl med en förfrågan om att delta i undersökningen. SKI använder sig av undersökningsföretaget Netigate för att genomföra undersökningen och mejlet ser ut så här:

Från: Svenskt Kvalitetsindex survey@netigate.se
Skickat: den 23 augusti 2021 14:02
Till: ** Mejladress **
Ämne: Kundundersökning om Länsförsäkringar Älvsborg

Svenskt Kvalitetsindex genomför årligen den stora undersökning som visar hur svenska bankkunder upplever sina bankleverantörer.
Syftet med denna kundundersökning är att ta reda på din banks styrkor och utvecklingsområden för att ta fram faktabaserade underlag för att hjälpa dem att skapa nöjdare kunder. Svenskt Kvalitetsindex har fått ta del av dina kontaktuppgifter från Länsförsäkringar Älvsborg och kontaktar dig som kund hos Länsförsäkringar Älvsborg.

Det tar 10-15 minuter att dela med dig av dina synpunkter genom att besvara enkäten. Det går bra att pausa mitt i och återkomma vid senare tillfälle.
Din medverkan är anonym gentemot din bank. Resultatet sammanställs i tabellform där inga enskilda svar redovisas.

SKI verkar för att göra företag konkurrenskraftiga genom att skapa unika insikter kring sin verksamhet. Hoppas du vill vara med och påverka genom att lämna dina synpunkter.

Klicka på länken för att komma till undersökningen: https://netigate.se/a/s.aspx?s=xxxx (exempel på hur länken kan se ut)

Med vänliga hälsningar/
Svenskt Kvalitetsindex

Dina svar är värdefulla för oss i vårt arbete med att hela tiden sträva efter att bli bättre för våra kunders skull. Självklart är det frivilligt att delta i undersökningen.

Tack!

Med vänlig hälsning 

Länsförsäkringar Älvsborg

Se alla nyheter