Förändringar i pensionsutbudet med hållbarhet i fokus

I augusti sker några förändringar i fondutbudet inom fondförsäkring. Då byter vi ut tre fonder och om du sparar i någon av dem flyttas kapitalet till liknande fonder med högre hållbarhetsnivå.

- Motivet till förändringen är som alltid att du som är kund hos oss ska få en så bra pension som möjligt, både utifrån avkastning och hållbarhet. Vi utvärderar och ser kontinuerligt över fondutbudet och förutom att inkludera nya fonder byter vi också ut fonder som inte uppfyller våra krav och förväntningar eller om vi ser högre hållbarhetsnivå och bättre avkastningspotential för liknande fonder, säger Jim Rotsman chef Produkt, AE Liv.

Förändringarna kommer att ske i slutet av i augusti. För dig som sparar i BlackRock Emerging Market Local Currency flyttas kapitalet till fonden BlackRock ESG Emerging Markets Bond, för dig som sparar i JP Morgan Global Bond Opportunities och JP Morgan Global Strategic Bond flyttas kapitalet till JP Morgan Global Bond Opportunities Sustainable.

Om du sparar i någon av fonderna inom fondförsäkring sker detta automatiskt och du behöver inte göra något, du kan byta till annan valfri fond i utbudet om du önskar det. Om du berörs får du information om förändringen på Mina sidor Pension. Om du sparar i fonderna inom banksparande kan fortsätta göra det som tidigare.

Fonder som upphör i fondförsäkringsutbudet samt ersättningsfond

Nuvarande fond Ersättningsfond
BlackRock Emerging Market Local Currency BlackRock ESG Emerging Markets Bond
JP Morgan Global Bond Opportunities JP Morgan Global Bond Opportunities Sustainable
JP Morgan Global Strategic Bond

JP Morgan Global Bond Opportunities Sustainable

Kort om fondutbudet inom fondförsäkring

Alla fonder inom fondförsäkring utvärderas och kvalitetssäkras kontinuerligt utifrån bland annat avkastningspotential och hållbarhet. Fonder som inte lever upp till våra förväntningar eller krav kan tas bort helt ur utbudet och kundernas kapital flyttas till en liknande fond med bättre avkastningspotential eller hållbarhetsnivå. I fondlistan återfinns alla fonder under knappen Pensionsfonder. Pensionsfonderna kvalitetsgranskas och följs upp enligt samma principer som för fonderna i rekommenderat utbud som är ett guidat utbud för att enklare kunna hitta fonderna inom respektive kategori som bedöms ha bäst avkastningspotential och hållbarhetsnivå.

Se alla nyheter