Planerar du att leva av din bostad som pensionär?

Då är du inte ensam. När svenskarna får frågan om vad de betraktar som pensionssparande anger 59 procent sin bostad, det visar en undersökning från Novus som Länsförsäkringar låtit genomföra. – De fortsatt stigande bostadspriserna kan bidra till att många känner att deras boende är en trygg investering, men det är viktigt att vara medveten om riskerna det kan innebära, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Trifas tips till dig som planerar att nyttja en värdeökning av bostaden som pensionär:

  • En värdeökning på bostaden är en låst tillgång och ger inte mat på bordet eller möjliggör utlandsresor. För att kunna nyttja en eventuell värdeökning i form av tillgängliga pengar måste du vara beredd på att flytta till ett mindre boende eller ett boende som ligger mindre centralt.

  • Se boendet som ett kompletterande sparande och amortera lagom så du sänker dina kostnader som pensionär, men så du också får pengar över att spara i exempelvis en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto. Över tid har börsen historiskt sett gett bättre avkastning än bostadsmarknaden och därför behöver man tänka på andra investeringsslag för att få bra värdeökning och ha pengar du kan konsumera. Har du däremot höga bolån som blir svåra att klara av som pensionär kan du passa på att amortera mer nu.

  • Planera för en eventuell försäljning av bostaden i god tid. Var beredd på dyrare bostäder, svårigheter att hitta en hyresrätt samt skärpta kreditregler vid bostadsköp. Se till att ställa dig i bostadskö för en hyreslägenhet tidigt så du sen kan få en när du väl vill sälja och flytta.
  • Att bli beviljad ett lån efter pensioneringen kan vara svårt, speciellt om du enbart sparat i bostaden. Därför är det bra att fixa det flera år innan du blir pensionär. Har du istället goda ekonomiska marginaler går det att belåna bostaden för att öka ditt ekonomiska utrymme lite, men var då beredd på att betala både ränta och eventuell amortering.
  • Har du ett stort boende kan du möjligtvis hyra ut ett rum eller hyra ut sommarstugan och placera inkomsten du får i ett sparande till pensionen.

Se alla nyheter