Vi sänker priset på 100 000 kunders livförsäkringar

Med start den 1 juli 2021 sänker vi priset för livförsäkringarna* Livskydd, Försäkrad Familj och Försäkrad Familj Bolån. Det nya priset blir upp till 30 procent lägre för skyddet vid dödsfall.

Hur stor sänkningen blir beror bland annat på ålder och vilket försäkringsbelopp som är valt i försäkringen. Det nya lägre priset införs succesivt under 12 månader, med start 1 juli i år. Om du har en försäkring som får sänkt pris får du ett brev med information under vecka 24.

Klicka här för att läsa mer om prissänkningen.

 

* gäller livförsäkringar som är tecknade i Länsförsäkringar Liv

Se alla nyheter