Riksbanken först ut men redan efter

Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrad på -0,25 procent. Däremot sänkte man reporäntebanan och väntar sig nu en höjning 2020.

Efter signaler från finansiella marknader och en begränsad tillgång makrodata, börjar nu även Riksbanken närma sig övriga bedömares syn på utvecklingen. Men de nådde inte riktigt ända fram, anser Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar.

– Vi anser fortfarande att Riksbanken inte har tagit tillräcklig hänsyn till de stora centralbankernas omsvängning, och inte heller den nya räntebanan tror vi kommer ge en inflation som går mot målet, fortsätter Alexandra.

Reporäntan är Riksbankens viktigaste styrränta för att påverka inflationen. Räntebanan är prognosen för reporäntan.

– Vår bedömning är fortfarande att Riksbanken väljer en oförändrad ränta både under det här året och nästa. Vi tror en sänkning ligger närmare än en höjning avslutar Alexandra.

Se alla nyheter