Marknaden kring nyår

Jul- & nyårshelgen bjöd på betydande svängningar på både den internationella och svenska finansmarknaden.

Uttalanden från den amerikanska finansministern om att han ringt de största sex bankerna för att försäkra sig om deras likviditetssituation skapade stor oro på börs-, valuta- och räntemarknaden. När det visade sig att ingen direkt orsak föranlett samtalen, rusade börserna i lättnad.

USAs makrosiffror avseende december bjöd på en blandad bild. Inköpschefsindex för tillverkningssektorn föll markant medan sysselsättningen ökade kraftigt. Givet dessa motstridiga bilder, är det inte konstigt att marknaderna har svårt att avgöra konjunkturutsikterna. Den amerikanska centralbankens ordförande Jerome Powell uttalade sig den 4 januari. Han underströk att det inte finns en förutbestämd bana för vare sig styrräntan eller värdepappersinnehaven. Det hade en något lugnande effekt på marknaderna.

Handelskonflikten mellan USA och Kina fortsätter men i veckan träffas parterna för ett formellt möte. Någon ny information har inte sipprat ut men vi tror att sannolikheten för ett nytt avtal under 2019 är förhållandevis hög.

I Europa ser makrostatistiken fortsatt svag ut. Inköpschefsindex för december var relativt blek och risken för svaga BNP siffror för det fjärde kvartalet har ökat något.

Sammantaget går vi in i det nya året med en förhållandevis hög marknadsoro och en spretig konjunkturbild. Vi bedömer att konjunkturen är i betydligt bättre skick än marknaderna räknar med men å andra sidan ser vi få drivkrafter för att marknadssentimentet blir mer positivt på kort sikt. Vi tror att riskfyllda tillgångar återhämtar sig men att det blir en svängig resa under årets början.

Se alla nyheter