Nominera till fullmäktige

Länsförsäkringar Älvsborg är ett kundägt bolag. Det betyder att du som kund är en av våra ägare och har möjlighet att påverka bolagets utveckling. Att delta vid val till fullmäktige är ett exempel och du kan även nominera kandidater till valen.

Enda kravet är att kandidaten ska bo i regionen och ha en sakförsäkring hos oss – till exempel en hem-, barn- eller bilförsäkring. Som delägare företräds dina intressen av de ledamöter som varje mandatperiod väljs in till fullmäktige i din region och de är länken mellan dig och bolagets ledning.

Fullmäktige består idag av 40 ordinarie ledamöter och cirka 20 suppleanter som representerar våra cirka 170 000 kunder. Fullmäktige är Länsförsäkringar Älvsborgs högsta beslutande organ som på bolagsstämman bland annat utser bolagets styrelse. Utöver stämman träffas fullmäktige, styrelse och företagsledning ett par gånger varje år för att diskutera angelägna frågor.

Valet till fullmäktige sker i månadsskiftet januari – februari genom öppna val i de två regioner som står i tur för val. Mandatperioden omfattar tre år. Det betyder att respektive region har fullmäktigeval vart tredje år.  2021 är det region Dalsland (Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål) samt region Södra (Mark, Svenljunga, Tranemo) som är aktuella för fullmäktigeval.

När vi har fått din intresseanmälan kommer den att överlämnas till nomineringskommittén som har till uppgift att förbereda och lägga fram förslag på ledamöter vid fullmäktigeval.

Är det något du undrar över är du varmt välkommen att ta kontakt med din regions ledamot i nomineringskommittén

Region Dalsland

Anita Pettersson
070-614 19 55
anita_p@telia.com

Region Södra

Linda Flydén
0766-10 65 57
linda@flyden.se

Nominering