Nominera till fullmäktige

Länsförsäkringar Älvsborg är ett kundägt bolag. Det betyder att du som kund är en av våra ägare och har möjlighet att påverka bolagets utveckling. Att delta vid val till fullmäktige är ett exempel och du kan även nominera kandidater till valen.

Nu är det dags för nominering till fullmäktige i region Älvdalen (med kommunerna Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet) och region Östra (med kommunerna Ulricehamn och Herrljunga). Valet till fullmäktige sker i januari nästa år och mandatperioden omfattar tre år. Det betyder att respektive region har val vart tredje år.

Enda kravet för nomineringen är att kandidaten ska ha en gällande sakförsäkring hos oss – till exempel en försäkring för boende, lantbruk eller företag. Som delägare företräds dina intressen av de ledamöter som varje mandatperiod väljs in till fullmäktige i din region och de är länken mellan dig och bolagets ledning.

Om fullmäktige

Fullmäktige består idag av 40 ordinarie ledamöter och cirka 20 suppleanter som representerar våra cirka 170 000 sakförsäkringskunder. Fullmäktige är Länsförsäkringar Älvsborgs högsta beslutande organ som på bolagsstämman bland annat utser bolagets styrelse. Utöver stämman träffas fullmäktige, styrelse och företagsledning ett par gånger varje år för att diskutera angelägna frågor. Dina intressen företräds av de ledamöter som varje år väljs till fullmäktige där alla våra 19 kommuner i länet är representerade.

Hur nominerar jag?

Du nominerar din själv eller någon annan mellan 15–30 september. Klicka på knappen här nedanför så kommer du direkt till det formulär du ska använda.

När vi har fått din nominering kommer den att överlämnas till nomineringskommittén som har till uppgift att förbereda och lägga fram förslag på ledamöter till fullmäktigeval.

Nominera här

Är det något du undrar över är du varmt välkommen mejla oss på info04-fullmaktige@lansforsakringar.se eller kontakta din regions ledamot i nomineringskommittén.

Region Älvdalen

Anita Thungström
anita.thungstrom@gmail.com

Region Östra

Jan-Åke (Hugo) Claesson
hugo.claesson@humi.se