Kundundersökning via mejl eller SMS

Som kundägt bolag ser vi det som en våra viktigaste uppgifter att ha mycket nöjda kunder. För att få veta vad våra kunder tycker om vår service och att vi förbättrar rätt saker, genomför vi regelbundna kundundersökningar via bland annat samtal, mejl och SMS.

Allt görs med ambitionen att ha mycket nöjda kunder, utveckla oss och ständigt leverera bra kundmöten. De olika undersökningarna ger oss viktiga insikter till att möta kundernas krav och nå vår ambition.

Hur ser mejl och SMS ut?

Avsändaren i våra mejl är Länsförsäkringar Älvsborg <survey@brilliantnavigator.com>. Att det står brilliantnavigator.com i adressen beror på att det är Brilliant Future AB som skickar ut enkäten åt oss.

Avsändare till SMS:et är LFskadejour och avsändarnumret är +46 76-943 65 43.
På bilden ser du exempel på hur det kan se ut.