Bolag inom länsförsäkringsgruppen

På den här sidan hittar du de 23 länsförsäkringsbolag och övriga bolag som tillsammans utgör länsförsäkringsgruppen. Vilket eller vilka av dessa bolag som är personuppgiftsansvariga för en viss behandling av personuppgifter framgår i informationen om våra behandlingar.

Bolag inom länsförsäkringsgruppen

Lokala länsförsäkringsbolag

Organisationsnummer

578000-9956

Kontaktuppgifter

Box 1046
721 26 Västerås

E-post: dataskyddsombud@lfbergslagen.se

Organisationsnummer

536201-0505

Kontaktuppgifter

Box 24,
374 21 Karlshamn

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

ORGANiSaTIONSNUMMER

583201-4905

Kontaktuppgifter

Box 3
791 21 Falun

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

ORGANISATIONSNUMMER

534000-6369

KONTAKTUPPGIFTER

Box 1224
621 23 Visby

E-post: dataskyddsombud@lfgotland.se

ORGANiSaTIONSNUMMER

585001-3086

KONTAKTUPPGIFTER

Box 206
801 03 Gävle

E-post: dataskyddsombud@lfgavleborg.se

ORGANiSaTIONSNUMMER

537000-2320

KONTAKTUPPGIFTER

Box 133
291 22 Kristianstad

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

ORGANiSaTIONSNUMMER

558500-8039

KONTAKTUPPGIFTER

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
404 85 Göteborg

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

ORGANiSaTIONSNUMMER

549202-0028

KONTAKTUPPGIFTER

Box 518
301 80 Halmstad

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

ORGANiSaTIONSNUMMER

593200-1828

KONTAKTUPPGIFTER

Box 367
831 25 Östersund

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

ORGANiSaTIONSNUMMER

526000-5854

KONTAKTUPPGIFTER

Box 623
551 18 Jönköping

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

ORGANiSaTIONSNUMMER

532400-3549

KONTAKTUPPGIFTER

Box 748
391 27 Kalmar

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

ORGANISATIONSNUMMER

529501-7189

KONTAKTUPPGIFTER

Box 1503
351 15 Växjö

E-post: dataskyddsombud@lfkronoberg.se

ORGANISATIONSNUMMER

597000-3884

KONTAKTUPPGIFTER

Box 937
971 28 Luleå

E-post: dataskyddsombud@lfnorrbotten.se

ORGANISATIONSNUMMER

566000-6866

KONTAKTUPPGIFTER

Box 600
541 29 Skövde

E-post: dataskyddsombud@lfskaraborg.se

ORGANISATIONSNUMMER

543001-0685

KONTAKTUPPGIFTER

Box 4163
203 12 Malmö

E-post: dataskyddsombud.skane@lansforsakringar.se

ORGANISATIONSNUMMER

502002-6265

KONTAKTUPPGIFTER

Box 27076
102 51 Stockholm

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

ORGANISATIONSNUMMER

519000-6519

KONTAKTUPPGIFTER

Box 147
611 24 Nyköping

E-post: dataskyddsombud@lfs.se

ORGANISATIONSNUMMER

517600-9529

KONTAKTUPPGIFTER

Box 2147
750 02 Uppsala

E-post: dataskyddsombud.uppsala@lansforsakringar.se

ORGANISATIONSNUMMER

573201-8329

KONTAKTUPPGIFTER

Box 367
651 09 Karlstad

E-post: dataskyddsombud@lfvarmland.se

ORGANISATIONSNUMMER

594001-3161

KONTAKTUPPGIFTER

Box 153
901 04 Umeå

E-post: dataskyddsombud@lfvasterbotten.se

ORGANISATIONSNUMMER

588000-3842

KONTAKTUPPGIFTER

Box 164
871 24 Härnösand

E-post: dataskyddsombud@lfy.se

ORGANiSaTIONSNUMMER

562500-4337

KONTAKTUPPGIFTER

Box 1107
462 28 Vänersborg

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

ORGANISATIONSNUMMER

522001-1224

KONTAKTUPPGIFTER

Box 400
581 04 Linköping

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

Övriga bolag inom länsförsäkringsgruppen

ORGANISATIONSNUMMER

502010-9681

KONTAKTUPPGIFTER

106 50 Stockholm

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

ORGANISATIONSNUMMER

516401-6692

KONTAKTUPPGIFTER

106 50 Stockholm

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

ORGANISATIONSNUMMER

516401-8219

KONTAKTUPPGIFTER

c/o Livadministration
106 50 Stockholm

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

ORGANISATIONSNUMMER

516401-6627

KONTAKTUPPGIFTER

106 50 Stockholm

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

ORGANISATIONSNUMMER

516401-9878

KONTAKTUPPGIFTER

106 50 Stockholm

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

ORGANISATIONSNUMMER

556364-2783

KONTAKTUPPGIFTER

106 50 Stockholm

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se

ORGANISATIONSNUMMER

556244-1781

KONTAKTUPPGIFTER

106 50 Stockholm

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se