Lovande förebilder – hållbart företagande

Det finns eldsjälar, företagare och entreprenörer i vårt område som aktivt jobbar för att bidra till en hållbar framtid. Vi kallar dem Lovande förebilder. Känner du någon som gör ett extra bra jobb? Då kan du nominera dem till vårt nya stipendium för Lovande förebilder inom hållbart företagande!

Med stipendiet Lovande förebilder inom hållbart företagande vill vi bidra till en bättre framtid för kommande generationer. Vi vänder oss därför till eldsjälar, företagare och entreprenörer som genom sitt arbete tar ett extra ansvar för en hållbar framtid; ekonomiskt, socialt eller miljömässigt. Vi delar ut två stipendier på 25 000 kronor i vårt område som ska användas för att hjälpa stipendiaten att fortsätta utvecklas i sitt hållbarhetsarbete.

Ansökan

Du kan som företagare antingen ansöka själv eller så kan du nomineras av någon annan.

För att vara aktuell för stipendiet ska man vara verksam i vårt område, före detta Älvsborgs län, och möta något eller flera av våra kriterier:

  • Att du bidrar till en hållbar utveckling. Det kan gälla både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
  • Att du har en hållbar verksamhet eller att du håller på att ställa om.
  • Att du har investerat i eller bidragit med arbetstillfällen som särskilt gynnar en hållbar utveckling.
  • Att du samverkar och samarbetar för hållbar utveckling.

Ansökningsperioden för 2021 års stipendium är öppen till och med den 30 maj.

Lovande förebilder hållbart företagande – ansökan