Lovande förebilder – hållbart föreningsliv

Gör din förening en insats för att främja en positiv samhällsutveckling för barn och ungdomar? I så fall har ni en chans att få vårt stipendium för Lovande förebilder! I år är det 10-årsjubileum för stipendiet!

Med stipendiet Lovande förebilder vill vi bidra till ett bättre samhälle, särskilt för barn och ungdomar. Vi vänder oss därför till föreningar som jobbar för ökat innanförskap, bättre hälsa och ökad vuxennärvaro. Stipendiet är på 10 000 kronor per kommun och syftet är att det ska vara till hjälp för föreningens barn- och ungdomsverksamhet samt underlätta den dagliga verksamheten.

Ansökan

Stipendiet delas ut årligen. Ansökan kan göras av föreningar som verkar i våra 19 kommuner och som på något sätt bidrar till de ändamål vi beskriver. Vår avsikt är att dela ut ett stipendium per kommun. Vid ansökan lämnas en kort beskrivning av föreningen och verksamheten samt en motivering till varför just ni gör er förtjänta av 10 000 kronor.

2021 års nomineringsperiod är öppen till och med den 6 juni.

Lovande förebilder – ansökan

Känner du en Lysande förebild?

Vi brinner för ungdomsidrott och vi vet att många av er gör det också. Vi vill uppmärksamma eldsjälar i våra kommuner och därför instiftade vi 2019 ett helt nytt pris till Älvsborgs bästa ledare. En person får ett eget stipendium på 10 000 kronor att bestämma hur det ska användas i föreningen. Vet du en ledare som är värd en egen utmärkelse? Skicka in din motivering i ett mejl till sponsringalvsborg@lansforsakringar.se.lysande-forebild-2019-johanna-hassel-lerum-is.jpg

2019 års Lysande Förebild, Johanna Hassel i Lerums IS.

 

Så jobbar vi med sponsring!

Länsförsäkringar Älvsborg är ett lokalt bolag. Vi som jobbar här bor där du bor. Det innebär att vi bryr oss lite extra om vårt gemensamma samhälle. Föreningslivet är betydelsefullt för vår region och genom sponsring tror vi att vi bidra till en meningsfull fritid för barn och ungdomar.

Läs mer här!