Vi söker Lovande förebilder i Älvsborg!

Det finns många i vårt område som aktivt jobbar för att bidra till en hållbar framtid. Det handlar om ungdomsledare, företagare, lantbrukare, entreprenörer och alla som gör en aktiv insats för en hållbar utveckling. Vi kallar dem för Lovande förebilder.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.