Stipendiet Lovande förebilder

Gör din förening en insats för att främja en positiv samhällsutveckling för barn och ungdomar? I så fall har ni en chans att få vårt stipendium för Lovande förebilder!

Med stipendiet Lovande förebilder vill vi bidra till ett bättre samhälle, särskilt för barn och ungdomar. Vi vänder oss därför till föreningar som jobbar för ökat innanförskap, bättre hälsa och ökad vuxennärvaro. Stipendiet är på 10 000 kronor per kommun och syftet är att det ska vara till hjälp för förenings barn- och ungdomsverksamhet samt underlätta den dagliga verksamheten.

Ansökan

Stipendiet delas ut årligen. Ansökan kan göras av föreningar som verkar i våra 19 kommuner och som på något sätt bidrar till de ändamål vi beskriver. Vår avsikt är att dela ut ett stipendium per kommun. Vid ansökan lämnas en kort beskrivning av föreningen och verksamheten samt en motivering till varför just ni gör er förtjänta av 10 000 kronor. 

Sista ansökningsdag för 2019 års stipendium var den 17 juni. Ansökan är nu stängd och vinnare kommer att utses.

Kontakta gärna oss om du har frågor