Stipendiet Lovande Förebilder

Gör din förening en insats för att främja en positiv samhällsutveckling för barn och ungdomar? I så fall har ni en chans att få vårt stipendium för Lovande Förebilder!

Med stipendiet Lovande Förebilder vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling för barn och ungdomar och vänder oss till föreningar som jobbar för att motverka droganvändning, öka livskvaliteten och motverka utanförskap. I år har vi särskilt fokus på föreningar som arbetar för ökad jämställdhet.

Alla föreningar som verkar i våra 19 kommuner, och som på något sätt bidrar till ovanstående, kan söka stipendiet Lovande Förebilder.

Stipendiet är en del av vår hållbarhetssatsning - en trygg framtid.

Stipendiet är på 10 000 kronor per kommun och syftet är att det ska vara till hjälp för föreningen i dess barn- och ungdomsarbete samt underlätta den dagliga verksamheten.

Ansökan

Stipendiet delas ut årligen. Ansökan kan göras av föreningar som verkar i våra 19 kommuner och som på något sätt bidrar till de ändamål vi beskriver. Vår avsikt är att dela ut ett stipendium per kommun. Vid ansökan lämnas en kort beskrivning av föreningen och verksamheten samt en motivering till varför just ni gör er förtjänta av 10 000 kronor.

Sista ansökningsdag för 2018 års stipendium är den 11 juni.

Läs om hur Vänersborgs FK arbetar med "Integration med fotboll som gemensamt språk"

Kontakta mig gärna om du har frågor