Psykisk och fysisk hälsa

Om vi rör oss mer mår vi bättre. Vi minskar risken att insjukna i folkhälsosjukdomar, att drabbas av demens och att dö i förtid. Fysisk aktivitet minskar även ångest och stress. Tyvärr ökar både stillasittandet och den psykiska ohälsan. Det kommer allt fler larmrapporter om att unga mår psykiskt dåligt i Sverige. Även användningen av antidepressiva läkemedel har ökat avsevärt de senaste tio åren. Här vill vi göra skillnad.

Vi vill göra skillnad

Genom att starta relevanta samarbeten och projekt som leder till önskat resultat kommer vårt hållbarhetsarbete bidra till mindre olycka och en positiv utveckling som gynnar alla.

Över hundra föreningar och 25 000 barn

Föreningslivet spelar en viktig roll när det kommer till aktivering av unga, något som gynnar både fysisk och psykisk hälsa. Vi samarbetar med över 100 föreningar i vårt område. För oss är det självklart att sponsring och hållbarhet hänger ihop.

Akutinsats

Hur ska du agera när det otänkbara händer? Vi har i flera år utbildat föräldrar i första hjälpen för barn som skadat sig eller hastigt blivit sjuka. Kursen Akutinsats tar upp de vanligaste olycksfallen och sjukdomsfallen ett barn kan drabbas av och leds av en sjuksköterska. Den kunskapen kan rädda liv.

Bris

Vi samarbetar med Bris som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

FairPay

Vi vill att vår sponsring ska vara jämställd. Därför samarbetar vi med FairPay.

Lovande förebilder

Gör din förening en insats för att främja en positiv samhällsutveckling? Varje år delar vi ut stipendiet Lovande förebilder