Alla ska till gymnasiet

Många elever klarar inte sin gymnasiekompetens. Något som idag ofta är en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. Det är där projektet Destination Gymnasiet kommer in i bilden. Och resultaten är strålande.

Alla ska till gymnasiet

Destination Gymnasiet i Borås bygger på ett unikt samarbete mellan näringslivet, skolan, föräldrar och elever. Näringslivet står för ekonomin, skolorna för urvalet och GradeUp, ett studie- och läxhjälpsföretag, för genomförandet (tillsammans med föräldrar och elever så klart). Projektets målsättning är enkel, alla ska komma in på gymnasiet.

Visionen är utanförskap

Destination Gymnasiet är ett projekt som stämmer väl överens med Länsförsäkringar Älvsborgs filosofi. Dels är det bra för barn och ungdomars framtid, men också för hela samhället på lite längre sikt. Projektets eldsjäl, Åsa Molander, har myntat ett begrepp som sammanfattar projektet på ett bra sätt, alla ungdomar har rätt att känna ett innanförskap.

Ljusare framtid för fler

  • Första terminen var det 47 elever som fick möjligheten att studera extra på söndagar.
  • 41 av dem höjde ett eller flera betyg.
  • 21 av dem hade inte fått något betyg alls utan projektet.