Framsteget

Ungdomar som går ut nian utan gymnasiebehörighet får en otrygg start på vuxenlivet. Det vill vi ändra på. Vi tror på ungdomarna i vårt område. Och vi tror på tillhörighet.​

Framsteget är en kraftsatsning där vi investerar aktivt i verksamheter som hjälper våra niondeklassare att få godkända betyg. Det kan vara idrottsföreningar eller läxläsningsinitiativ, föräldrastöd eller kulturverksamhet. Och tusen saker till.​

Viktigt på riktigt och ett sätt för oss att ge tillbaka till framtiden.

Frågor och svar om Framsteget

Framsteget är vår kraftsatsning för att fler barn ska bli behöriga till gymnasiet. Behörighet till gymnasiet utgör den främsta skyddsfaktorn mot ett liv i utanförskap. 2023 gick 1 037 barn i vårt område ut nionde klass utan behörighet till gymnasiet. Det innebär att 17% av årskullen har en betydligt ökad risk för ett liv i utanförskap med stort individuellt lidande och kraftigt ökade samhällskostnader som följd.

I dagsläget samarbetar vi bland annat med IF Elfsborg, Berättarministeriet, Destination Gymnasiet, IFK Trollhättan, Mathivation, My Attitude och Läxhjälpen. Detta är organisationer som är utspridda i vårt område – Borås, Trollhättan, Vänersborg, Ulricehamn och Ale. Dessutom sponsrar vi cirka 130 barn- och ungdomsföreningar där flera av dem gör extra insatser, t.ex. läxläsning. Utöver detta för vi ytterligare dialoger med fler civilsamhällsaktörer.

Vi ser oss i mångt och mycket som en möjliggörare. I praktiken innebär det att vi stöttar, samarbetar och skapar engagemang med organisationer, föreningar och verksamheter som på olika sätt bidrar till våra fyra fokusområden som forskningen säger har belagd effekt på behörighet och skolresultat. Det är: tidiga insatser (läsa, räkna & skriva innan åk 4), Psykisk och fysisk hälsa, Meningsfull fritid och vuxna förebilder samt Framtidstro.

Vi har bestämt oss för att aktivt vara med och ta ansvar för ett tryggare samhälle. För att lyckas med det vill vi bidra till att människor får så bra förutsättningar som möjligt för att må bra och lyckas. Behörighet till gymnasiet utgör den främsta skyddsfaktorn mot ett liv i utanförskap. Det är vårt sätt att ge tillbaka till framtiden.

Vi söker både upp organisationer själva och tar även emot ansökningar från organisationer som vill vara med och bidra till en hållbar utveckling i vårt samhälle. Vi utvärderar utifrån flera aspekter, som storlek, impact, effektmätning, geografi med mera.

Vår tanke om innanförskap för barn och unga är en långsiktigt skadeförebyggande tanke. Genom att fler unga får chansen till en trygg uppväxt som leder till att de går ut grundskolan med godkända betyg så riskerar färre att hamna i utanförskap på olika sätt. Det kan handla om missbruk, arbetslöshet, kriminalitet eller psykisk ohälsa. I och med att vi är lokala och kundägda så är det våra kunders barn vi är med och hjälper. Eller deras vänner. Det är vår plikt, som vi ser det. Om vi tillsammans lyckas skapa välmående samhällen så kommer alla bli vinnare i slutändan. Och en ytterligare effekt av att satsa förebyggande är detta: Ju bättre samhällsutveckling vi ser i vårt område, desto färre skador kommer att drabba våra kunder. Färre kraschade bilar, färre inbrott, färre individer i utanförskap. Det kommer göra vår affärsmodell ännu mer hållbar över tid, med fortsatt låga försäkringspremier och möjlighet att fortsätta dela ut återbäring till våra försäkringskunder.

Skolorna och kommunerna har uppdraget att utbilda barnen i vårt område, och de gör ett fantastiskt jobb. Vi har i en inledande fas framför allt inriktat oss på att samarbeta med företag, föreningar och organisationer i civilsamhället, som i sin tur ofta har upparbetade kontakter med skolorna runt om i våra kommuner. Vi ser dock gärna samarbeten med kommuner och skolor framöver – tillsammans kan vi göra skillnad.

Vi ställer krav på alla våra samarbetspartners att mäta effekt av insatserna. Det innebär att vi i er ansökan vill ha information om både det förväntade utfallet och vilka effekter ni förväntar er. Omfattningen av effektmätningen står i direkt relation till omfattningen av investeringen. Det är alltid ni som sökande verksamhet som ansvarar för effektmätningen. Länsförsäkringar Älvsborg är medlemmar i effektfullt.se. Som en del av Framsteget erbjuds även ni bli medlemmar.