Skadeblanketter

Har du råkat ut för en skada men vill inte anmäla den via internet? Då finns det här ett urval av olika blanketter som du kan skriva ut och skicka till oss, eller lämna till din reparatör.  

Här kan du ladda ner våra olika typer av blanketter för skadeanmälan. Har du frågor, kontakta oss gärna.

Boende

Skador kring ditt boende

Det kan exempelvis vara ett inbrott eller en stöld i din bostad
Skadeanmälan - inbrott i bostad

Cykelstöld

Har du förlorat din cykel skickar du in skadeanmälan, polisanmälan och inköpskvitto till oss. Innan du gör det ska du ha varit hos polisen och kontrollerat om cykeln kommit tillrätta.
Skadeanmälan - stöld av cykel

Glasögon

Har du skadat eller förlorat dina glasögon kontaktar du din optiker. Be optikern om ett kvitto/recept på de skadade/förlorade glasögonen samt ett kostnadsförslag på nya likvärdiga glas/bågar.
Skadeanmälan - glasögon

Hushållsmaskin eller installation

Denna skadeanmälan används vid skada på ex. värmepump, - panna, tvättmaskin, kyl, frys, tv, kamera, dator med mera, och fylls i både av dig och reparatören. Ibland behöver vi besikta skador så tänk på att inte slänga din skadade maskin innan ditt ärende är avslutat.
Skadeanmälan - maskinskada i bostad

Fordon

Skada på fordon

Vill du anmäla en skada på ditt fordon med hjälp av denna anmälan måste du tänka på att skriva ut blankettens båda sidor. Om ditt fordon inte är i körbart skick kan du ringa bärgare på 020-59 00 00. Innan reparationer påbörjas måste du eller din verkstad kontakta oss.
Skadeanmälan - singelolycka
Skadeanmälan - trafikolycka med flera fordon

Stulet fordon

Denna skadeanmälan använder du om ditt fordon är stulet eller om du haft inbrott i din bil.
Skadeanmälan stöld eller inbrott i fordon

Person

Olycksfall och sjukdom

Om du eller ditt barn drabbas av olycksfall eller sjukdom kan du använda denna blankett.
Skadeanmälan - olycksfall vuxen
Skadeanmälan - olycksfall barn
Skadeanmälan - sjukdom vuxen
Skadeanmälan - sjukdom barn

Resa

Skador under resa

Det kan exempelvis vara stöld eller en försening under resa.
Skadeanmälan - resa

Åska

Skadeanmälan - skada vid åska

Överfall

Skadeanmälan - överfall