Bra förberedelser innan du kontaktar oss

Här är information som är bra att ha redo. På så vis kan vi reglera din skada snabbare och smidigare. Du måste inte ha all nedanstående information, men det underlättar för att vi ska kunna ge dig rätt ersättning.

Allmänt

 • Vid stöld eller förlust - polisanmäl direkt när du upptäcker att föremålet är borta
 • Släng inte de skadade föremålen innan försäkringsärendet är slutfört
 • Ha gärna kvittot framför dig när du tar kontakt med oss

Mobiltelefon

 • Märke och modell
 • Inköpsår och månad
 • Vid stöld eller förlust – spärrintyg för telefonen

Glasögon

 • Inköpsår och månad
 • Dagens nypris. Finns inte likadan glasögon att köpa idag är det nypriset för ett par likvärdiga glasögon som gäller.
 • Eventuell reparationskostnad - ta kontakt med en optiker som passar dig och be om ett kostnadsförslag.

TV/dator

 • Märke och modellbeteckning - finns ofta att hitta på ett klistermärke på sidan eller baksidan av TV:n eller datorn och brukar bestå av en serie siffror och bokstäver.
 • Inköpsår och månad

Hushållsmaskiner

 • Inköpsår och månad
 • Modellbeteckning – finns ofta att hitta på ett klistermärke på sidan eller baksidan av maskinen och brukar bestå av en serie siffror och bokstäver.
 • Kyl och frys – uppskattat värde på förstörd mat. Fotografera maten innan du slänger den.

Cykel

 • Märke och modell
 • Polisanmälan
 • Typ av lås
 • Inköpsår och månad
 • Dagens nypris. Finns inte samma cykel att köpa idag, är det nypriset för en likvärdig cykel som gäller.

Klockor

 • Märke och fullständig modellbeteckning
 • Polisanmälan – vid stöld eller förlust
 • Certifikat
 • Lådan
 • Kvitto
 • Bilder på dig med klockan

Smycken

 • Kvitto
 • Värderingsintyg
 • Polisanmälan - vid stöld eller förlust
 • Bilder på dig med smycket

Bra att göra innan olyckan är framme

 • Dokumentera ditt hem med bild ur så många vinklar som möjligt – det underlättar vid en skadehändelse. Öppna även upp skåp och garderober, så vi kan se innehållet.
 • Dokumentera särskilt värdefulla saker med separat bild. När det gäller konstföremål: mått, signatur, helhetsbild.
 • Förvara bilderna utanför ditt hem
 • Om du har lösöre med mycket höga värden kan du behöva en extra försäkring. Kontakta oss för att prata med en säljare.

Läs mer om hur du kan undvika skador

Det händer med ditt skadeärende