Aktiedepå företag

Köp, sälj och håll koll på dina aktier.

Helhetslösningar för ditt företag

Vi har gjort det enklare för dig att sköta ditt företag. Vi erbjuder smarta tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till annat. Vi kan bank och försäkring och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dig och din verksamhet.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Älvsborg

Om aktiedepå

Enkelt att köpa och sälja värdepapper

Med vår aktiedepå kan du enkelt köpa och sälja och hålla koll på dina aktier och andra typer av värdepapper. När du öppnar en aktiedepå kan du börja handla direkt.

Det här kan du handla med på aktiedepån:

  • Aktier
  • Ränteplaceringar
  • Börshandlade fonder
  • Strukturerade placeringar

Brett utbud av värdepapper

Tjänsten är enkel att använda och innehåller ett brett utbud där du kan köpa och sälja svenska värdepapper direkt på internet. Den passar både dig som är en ovan placerare och dig som vill göra mer avancerade placeringar.

Förvara pengar och värdepapper på samma ställe

När du öppnar en aktiedepå får du också ett aktielikvidkonto. Det innebär att pengarna på ditt aktielikvidkonto är kopplat till depån och finns alltid tillgängliga när du ska handla värdepapper eller göra uttag.

Tillgång till Stockholmsbörsens alla listor

Du kan handla med aktier, börshandlade fonder, teckningsoptioner, börshandlade fonder, teckningsrätter, konvertibler, depåbevis och räntebärande värdepapper. De order som du registrerar placeras direkt på börsen. Du får en bra överblick på ditt innehav .

Ingen depåavgift och lågt courtage

Vi tar inte ut någon avgift på vår aktiedepå och du får ett riktigt lågt courtage när du handlar.

Tillgång till uppdaterade kurser och nyheter

Du får en bra överblick på aktuella kurser, vilka köp- och säljorder som lagts på börsen samt tidpunkt, pris och antal för de senaste transaktionerna. Du kan skapa din egen bevakningslista och därigenom följa utvecklingen för de värdepapper du tycker är intressanta. Du får även tillgång till SIX nyhetstjänst.

Mer information

Förbered dig innan vi träffas

Här kan du läsa om vad du bör uppmärksamma och tänka på innan du placerar i värdepapper. När du bokat tid för kundmöte är det bra att du har läst igenom informationen inför vårt möte.

Information inför mötetVillkor & finstilt

Insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver beloppet om 950 000 kronor kan insättare få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.